Boligsocialnet understøtter netværk på det boligsociale felt, så forskellige parter deler erfaring og viden mhp. kvalificering af det boligsociale arbejde.

Som projektleder for en lille helhedsplan står man mere alene og oplever måske nogle andre udfordringer og behov for sparring end i en større helhedsplan. På den baggrund startede et netværk for projektledere i mindre helhedsplaner i foråret 2018. Netværket er delt i en øst og vest afdeling, der planlægger og mødes uafhængigt af hinanden. 

 

Der holdes 2 netværksmøder om året som deltagerne skiftes til at være vært for og arrangere.  

 

Hvis du er interesseret i at høre mere om netværket er du velkommen til at kontakte Jane Østgaard på jos@bl.dk