Netværk: Lokalsamfund & medborgerskab

Indhold og emner

Netværket sætter fokus på, hvordan man som medarbejder kan understøtte lokalsamfundet og opbygge lokale ressourcer, der kan skabe grundlaget for en socialt bæredygtig bydel. Det kunne fx være gennem styrkelse af borgernes demokratiforståelse, aktiviteter der skaber identitet og ejerskab for området eller gode bud på, hvordan man kan styrke de unges fritidsliv.

 

Der vil være rig mulighed for at drøfte  dilemmaer, der kan opstå, når man som professionel blander sig i et lokalsamfund – det kan  fx være om borgerne ser det samme behov for udvikling? Hvor meget skal man gå forrest og hvor kommer ideerne fra? Spørgsmål som disse vil også være retningsgivende for ens tilgang i arbejdet, hvilket også vil være et gennemgående opmærksomhedspunkt på netværksmøderne. 

 

Det er netværkets medlemmer, der inden for denne ramme beslutter, hvilke emner/temaer der skal belyses på netværksmøderne.

 

 

Form

Netværksmøderne vil som udgangspunkt indeholde 1-2 faglige oplæg som inspiration til efterfølgende drøftelser. Det kan være oplæg fra netværkets medlemmer eller eksterne.

 

Der vil ligeledes prioriteres tid til erfaringsudveksling mellem mødedeltagerne, da jeres erfaringer er essentielle for udviklingen af området.

 

Derudover vil man blive en del af netværksgruppen i MitBL, hvor det vil være muligt at finde kontaktoplysninger, skrive beskeder eller dele relevant materiale med netværkets øvrige medlemmer.

 

De fysiske møder afholdes på skift hos netværkets medlemmer. Her vil der typisk være en rundvisning, hvor værten præsenterer en lokal aktivitet.

 

Netværksmøderne tilrettelægges i en lille arbejdsgruppe bestående af 1-2 netværksmedlemmer og en konsulent ved Boligsocialnet. Konsulenten er tovholder.

Det er gratis at deltage i netværket.

 

 

 

Mødekadence:

Et  virtuelt og to  fysiske møder årligt.

 

Målgruppe:

Medarbejdere

 

Arbejdsområde:

Boligsociale indsatser, Kultur & fritid (Kommune), foreningsunderstøttelse, udvikling (boligorganisation), frivillighed, beboerdemokrati, ungeråd, NGO’er og lign.

 

 

 

Næste møde:

Torsdag d. 14. oktober 2021, Høje Gladsaxe

 

Tilmelding:

Kontakt Nils Thylander på npe@bl.dk eller tilmeld dig næste netværksmøde.