Netværk: Kriminalpræventivt samarbejde

Indhold og emner

Netværket sætter fokus på det tværgående kriminalpræventive samarbejde og de mange facetter, det kan have. Det kan  fx være organiseringen af det lokale samarbejde mellem civilsamfundsaktører og de offentlige myndigheder.

 

Selvom den røde tråd er samarbejde, vil der til netværksmøderne blive sat spot på aktuelle temaer – fx vold i hjemmet, æresrelaterede konflikter, radikalisering eller områdernes fysiske rammer.

 

Det er netværkets medlemmer, der inden for denne ramme beslutter, hvad der skal stilles skarpt på.

 

 

Form

Netværksmøderne vil som udgangspunkt indeholde 1-2 faglige oplæg som inspiration til efterfølgende drøftelser.  Det kan være oplæg fra netværkets medlemmer eller eksterne.

 

Der vil ligeledes prioriteres tid til erfaringsudveksling mellem mødedeltagerne, da jeres erfaringer er essentielle for udviklingen af området.

 

Derudover vil man blive en del af netværksgruppen i MitBL, hvor det vil være muligt at finde kontaktoplysninger, skrive beskeder eller dele relevant materiale med netværkets øvrige medlemmer.

 

De fysiske møder afholdes på skift hos netværkets medlemmer.

 

Netværksmøderne tilrettelægges i en lille arbejdsgruppe bestående af 1-2 netværksmedlemmer og en konsulent ved Boligsocialnet. Konsulenten er tovholder.

 

Det er gratis at deltage i netværket.

 

 

Mødekadence:

Et  fysisk og to  virtuelle møder årligt.

 

Målgruppe:

Medarbejdere og ledere

 

Arbejdsområde:

Boligsociale indsatser, Politi, UU, B&U, Gadeplan, drift (boligorganisation) og lign.

 

 

Næste møde:

Torsdag d. 2. november 2021

 

 

Tilmelding:

Kontakt Nils Thylander på npe@bl.dk eller tilmeld dig næste netværksmøde.