Netværk: Kommunikation

Indhold og emner

Kommunikation er grundelement i stort set alle aktiviteter i en helhedsplan, så derfor sættes der i dette faglige netværk fokus på, hvordan man kan arbejde målrettet med kommunikation. Det kan fx være hvordan man bruger videoformidling ift. beboere? Hvordan når man ud til den brede offentlighed med fortællinger fra boligområdet? Hvordan tænker man beboerne ind i kommunikationen? Hvordan håndterer man sociale medier?

 

Ovenstående er blot eksempler på emner, der kan tages op på netværksmøder – det er netværkets deltagere, der beslutter, hvad der skal på dagsordenen.

 

 

Form

Netværksmøderne vil som udgangspunkt indeholde 1-2 faglige oplæg som inspiration til efterfølgende drøftelser.  Det kan være oplæg fra netværkets medlemmer eller eksterne.

 

Der vil ligeledes prioriteres tid til erfaringsudveksling mellem mødedeltagerne, da jeres erfaringer er essentielle for udviklingen af området.

 

Derudover vil man blive en del af netværksgruppen i MitBL, hvor det vil være muligt at finde kontaktoplysninger, skrive beskeder eller dele relevant materiale med netværkets øvrige medlemmer.

 

De fysiske møder vil som udgangspunkt afholdes ved netværkets deltagere.

 

Netværksmøderne tilrettelægges i en lille arbejdsgruppe bestående af 1-2 netværksmedlemmer og en konsulent ved Boligsocialnet. Konsulenten er tovholder.

 

Det er gratis at deltage i netværket.

 

 

Mødekadence

2-3 årlige møder – vekslen mellem fysiske og virtuelle møder.

 

 

Målgruppe

Projektledere og medarbejdere

 

 

Arbejdsområde

Boligsociale indsatser, kommunikation, SoMe, boligsociale medarbejdere med kommunikationsopgaver, osv.

 

 

Næste møde

Torsdag d. 11. november 2021, Microsoft Teams

 

 

Tilmelding

Kontakt Nils Thylander på npe@bl.dk eller tilmeld dig næste netværksmøde.