Netværk: Fritidsjobindsatser

Indhold og emner

Netværket har fokus på at sprede viden om og udvikle landets fritidsjobindsatser gennem erfaringsudveksling og inspirationsoplæg – interne som eksterne.

 

Der er ligeledes ambitioner om, at netværkets medlemmer kan samarbejde på tværs af boligområder og kommuner om konceptudvikling, løsningsforslag til evt. generelle barrierer og nytænkning af fritidsjobindsatser o. lign.

 

 

Form

Netværksmøderne vil som udgangspunkt indeholde 1-2 faglige oplæg som inspiration til efterfølgende drøftelser. Det kan være oplæg fra netværkets medlemmer eller eksterne.

 

Der vil ligeledes prioriteres tid til erfaringsudveksling mellem mødedeltagerne, da jeres erfaringer er essentielle for udviklingen af området.

 

Derudover vil man blive en del af netværksgruppen i MitBL, hvor det vil være muligt at finde kontaktoplysninger, skrive beskeder eller dele relevant materiale med netværkets øvrige medlemmer.

 

De fysiske møder afholdes på skift hos netværkets medlemmer og primært på Sjælland.

 

Netværksmøderne tilrettelægges i en lille arbejdsgruppe bestående af 1-2 netværksmedlemmer og en konsulent ved Boligsocialnet. Konsulenten er tovholder.

 

Det er gratis at deltage i netværket.

 

 

 

Mødekadence:

3 møder årligt.

 

Målgruppe:

Medarbejdere

 

Arbejdsområde:

Boligsociale indsatser, kommune, alternative fritidsjobindsatser, virksomhedskonsulenter, livschancer, uddannelse og beskæftigelse, lommepengeprojekter osv.

 

 

Næste møde:

Torsdag d. 28 oktober kl. 10:00-15:00, Greve

 

 

Tilmelding:

Kontakt Nils Thylander på npe@bl.dk eller tilmeld dig næste netværksmøde.