Familienetværket giver dig mulighed for at udveksle erfaringer med kolleger fra andre dele af landet, der arbejder med samme indsatser. Der afholdes løbende netværksmøder 2-4 gange årligt, som deltagerne selv står for at arrangere og afholde.

 

 

Det forrige netværksmøde blev afholdt i Kalundborg d. 28.05.2019. Læs referatet derfra her.

Næste møde afholdes i Horsens d. 20.11.2019 fra kl. 9-15.

 

Du kan kontakte Klaus Munk Jakobsen på kmja@dabsocial.dk eller 40 44 14 81, såfremt du ønsker at høre mere om netværket.  

 

 

Siden opdateres.