Netværk: Familieindsatser

Indhold og emner

Netværket sætter fokus på familieindsatser i udsatte boligområder – Det kan fx være hvordan arbejder man familiekurser? Hvem samarbejder omkring dem? Hvilke erfaringer har man gjort sig ift. specifikke målgrupper? Hvilken arena bruger man primært i arbejdet med familier?

 

Vi erfarer at familieindsatserne er under udvikling – det kan fx være, at indsatserne arbejder helhedsorienteret med beskæftigelse eller målrettet med understøttelse af børns skolegang. Derfor er det vigtigt, at I bidrager med den viden og erfaring I sidder med derude, så indholdet på møderne bliver så aktuelt som muligt.

 

 

Form

Netværksmøderne vil som udgangspunkt indeholde 1-2 faglige oplæg som inspiration til efterfølgende drøftelser.  Det kan være oplæg fra netværkets medlemmer eller eksterne.

 

Der vil ligeledes prioriteres tid til erfaringsudveksling mellem mødedeltagerne, da jeres erfaringer er essentielle for udviklingen af området.

 

Derudover vil man blive en del af netværksgruppen i MitBL, hvor det vil være muligt at finde kontaktoplysninger, skrive beskeder eller dele relevant materiale med netværkets øvrige medlemmer.

 

De fysiske møder vil som udgangspunkt afholdes ved netværkets deltagere.

 

Netværksmøderne tilrettelægges i en lille arbejdsgruppe bestående af 1-2 netværksmedlemmer og en konsulent ved Boligsocialnet. Konsulenten er tovholder.

 

Det er gratis at deltage i netværket.

 

 

Mødekadence

2-3 årlige møder – vekslen mellem fysiske og virtuelle møder.

 

 

Målgruppe

Medarbejdere

 

 

Arbejdsområde

Boligsociale indsatser, boligorganisationer, kommuner, uddannelse og livschancer, familiemedarbejdere, familiekurser og lign.

 

 

Næste møde

Torsdag d. 4. november 2021, Skanderborg

 

 

Tilmelding

Kontakt Nils Thylander på npe@bl.dk eller tilmeld dig næste netværksmøde.