Netværk: Fædre & mandeindsatser

Indhold og emner

Omdrejningspunktet er fædre og mænd! Netværket understøtter erfaringsudveksling mellem medarbejdere, der beskæftiger sig indsatser målrettet mænd eller man blot har et særligt fokus på mænd på tværs af indsatser.  

 

Skal man gå anderledes til værks, når man henvender sig til mænd? Hvad betyder sundhed for mænd? Hvordan aktiverer man far og søn/datter i boligområdet? – kunne alle være spørgsmål på et netværksmøde for fædre og mandeindsatser.

 

Det er netværkets medlemmer, der beslutter, hvilke emner/temaer, der skal belyses på netværksmøderne.

 

 

Form

Netværksmøderne vil som udgangspunkt indeholde 1-2 faglige oplæg som inspiration til efterfølgende drøftelser. Det kan være oplæg fra netværkets medlemmer eller eksterne.

 

Der vil ligeledes prioriteres tid til erfaringsudveksling mellem mødedeltagerne, da jeres erfaringer er essentielle for udviklingen af området.

 

Derudover vil man blive en del af netværksgruppen i MitBL, hvor det vil være muligt at finde kontaktoplysninger, skrive beskeder eller dele relevant materiale med netværkets øvrige medlemmer.

 

De fysiske møder afholdes på skift hos netværkets medlemmer. Her vil der typisk være en rundvisning, hvor værten præsenterer en lokal aktivitet.

 

Netværksmøderne tilrettelægges i en lille arbejdsgruppe bestående af 1-2 netværksmedlemmer og en konsulent ved Boligsocialnet. Konsulenten er tovholder.

 

Det er gratis at deltage i netværket.

 

 

 

Mødekadence:

2-3 møder årligt.

 

Målgruppe:

Medarbejdere

 

Arbejdsområde:

Boligsocial indsatser, kommuner, Tryghed & trivsel, Sammenhængskraft og medborgerskab, fædre, mænd, BABA, Fars Køkkenskole, mandegrupper osv.

 

 

Næste møde:

Tirsdag d. 12. oktober (09:30-15:00), Viby J

 

 

Tilmelding:

Kontakt Nils Thylander på npe@bl.dk eller tilmeld dig næste netværksmøde.