Netværk: Beskæftigelsesindsatser

Indhold og emner

Netværket sætter fokus på beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder – Det kan fx være hvordan organiseres indsatsen? Hvem samarbejder omkring den? Hvilke erfaringer har man gjort i sin lokale indsats? Arbejder man med en specifik målgruppe?

 

Vi erfarer at beskæftigelsesindsatser kan se meget forskellige ud, og der i høj grad tænkes innovativt omkring indsatserne, så de imødekommer de lokale behov – både ift. målgruppen og de respektive parters målsætninger. Erfaringsdeling og sparring omkring udokumenterede indsatser vil blive prioriteret højt i netværket.

 

Det er netværkets medlemmer der indenfor ovenstående ramme beslutter, hvad der skal stilles skarpt på!

 

 

Form

Netværksmøderne vil som udgangspunkt indeholde 1-2 faglige oplæg som inspiration til efterfølgende drøftelser.  Det kan være oplæg fra netværkets medlemmer eller eksterne.

 

Der vil ligeledes prioriteres tid til erfaringsudveksling mellem mødedeltagerne, da jeres erfaringer er essentielle for udviklingen af området.

 

Derudover vil man blive en del af netværksgruppen i MitBL, hvor det vil være muligt at finde kontaktoplysninger, skrive beskeder eller dele relevant materiale med netværkets øvrige medlemmer.

 

De fysiske møder vil som udgangspunkt afholdes ved netværkets deltagere.

 

Netværksmøderne tilrettelægges i en lille arbejdsgruppe bestående af 1-2 netværksmedlemmer og en konsulent ved Boligsocialnet. Konsulenten er tovholder.

 

Det er gratis at deltage i netværket.

 

  

Mødekadence

3 årlige møder – vekslen mellem fysiske og virtuelle møder.

 

Målgruppe

Medarbejdere

 

 

Arbejdsområde

Boligsociale indsatser, jobkonsulenter, iværksætteri, beskæftigelse, uddannelse og livschancer, virksomhedskonsulenter og lign.

 

 

Næste møde

Tirsdag d. 23. november 2021, Kolding

 

 

Tilmelding

Kontakt Nils Thylander på npe@bl.dk eller tilmeld dig næste netværksmøde.