BL netværket er for boligsociale koordinatorer ansat i boligorganisationer

BL netværket er et netværk for koordinatorer i boligorganisationerne, der mødes 1-2 gange årligt. Netværket skal sikre videndeling og netværk mellem deltagerne og give feedback til BL. Netværket dækker hele landet.

 

Netværket drives af boligsocialnet, der også arrangerer og faciliterer netværksmøderne. 

 

Hvis man er interesseret i at høre mere om netværket er man velkommen til at kontakte boligsocialnet@bl.dk