Louise Buch Viftrup
Funktionschef og leder af Boligsocialnet
Kontakt:
87 33 10 68/22 95 91 26
Jane Østgaard Sørensen
Boligsocial konsulent og kommunikationsansvarlig
Kontakt:
87 33 10 69/31 58 52 18
Nils Thylander Pedersen
Boligsocial konsulent
Kontakt:
87 33 10 62/ 22 15 94 27
Ulla Schärfe
Boligsocial konsulent - KL
Kontakt:
33 70 32 86
Ann Daugbjerg Olsen
Administrativ koordinator
Kontakt:
87 33 10 70
Arne Hørlück Høeg
Studentermedhjælper
Kontakt: