helhedsplan

Helhedsplanens ABC

Afsnittet er under redigering

Hvad er Helhedsplanens ABC?

Grønne striber

Helhedsplanens ABC er en praktisk guide til dig, der arbejder med at udvikle og implementere boligsociale indsatser. Den henvender sig til ledere af helhedsplaner samt konsulenter og andre medarbejdere i boligorganisationer og kommuner, som er involveret i koordinering, administration, dokumentation og styring af den boligsociale indsats.

Hvad indeholder Helhedsplanens ABC?

Grønne striber

I Helhedsplanens ABC kan du  få et overblik over selve ansøgningsproceduren og de formelle krav, der stilles til en boligsocial helhedsplan. Du kan også finde gode råd om, hvordan du tilrettelæger processen ved helhedsplanens tilblivelse. 

Du kan også finde en masse nyttige råd og værktøjer, der kan være en hjælp, når helhedsplanen skal gennemføres - om hvordan man organiserer, styrer, administrerer og dokumenterer indsatsen.

Hjælp os med at gøre guiden endnu bedre

Grønne striber

Helhedsplanens ABC bygger på praktiske erfaringer fra arbejdet med boligsociale indsatser. Mange medarbejdere i helheds-planer, boligorganisationer og kommuner har bidraget med nyttig viden og værktøjer. Vi vil løbende udbygge og ajourføre Helhedsplanens ABC.

Hvis du savner oplysninger eller måske selv har et godt råd eller et effektivt værktøj, som du mener, andre kan have glæde af, så kontakt Boligsocialnet.