mandag    tirsdag    onsdag    torsdag    fredag

Den røde tråd onsdag er beskæftigelse. Vi ser nærmere på beskæftigelsespotentialet i de mange renoveringer, der sættes i gang qua boligaftalen.

Derudover kaster vi lys på spændet i organiseringen af beskæftigelsesindsatser - fra det klassiske samarbejde mellem boligorganisation og kommune til det mere eksperimenterende, og for mange ukendte land, socialøkonomiske virksomheder. 

MATERIALE   PROGRAM

 

 

 


Vores Bidrag 2020

18  boligorganisationer fra alle dele af landet har i 2020 kortlagt deres bidrag til verdensmålene. Tilsammen repræsenterer de 311.500 boliger, hvilket er 54 procent af alle almene boliger.

 

Kortlægningen afdækker, hvordan det står til med den bæredygtige udvikling i de almene boliger. Det handler bl.a. om energi- og miljøtiltag, om bæredygtighed i nybyggeriet, boligsociale indsatser og samfundsmæssige bidrag som fx praktikforløb og uddannelsespladser.

- BL.DK

 


 


Byg Til Vækst - Kom ind i byggebranchen!

Hvis du er interesseret i at læse mere om, hvordan man får flere hænder ind i byggebranchen - så tjek foreningen Byg Til Vækst ud!

 

 


 


Erfaringer med beskæftigelse og renoveringer

Interesseret i at vide mere om beskæftigelsespotentialet i forbindelse med renoveringer?

Vi har samlet en række erfaringer til dig her:

 

Publikation fra CFBU om renovation og jobskabelse i udsatte områder

 

FS-Aarhus’ Byg Op-model

 

Byg Til Vækst - vidensbank

 

 

 

 

Y-Camp Kalundborg

Vi hørte om Y-camp, der er en bæredygtig socialøkonomisk virksomhed, der i høj grad er båret af unges engagement og initiativ. Formålet er at hjælpe unge mellem 13-18 år i fritidsjob ved blandt andet at danne bro mellem de unge og virksomhederne. Udover at være proaktiv i at skabe fritidsjobs for de unge, faciliterer Y-camp også et integrerende fællesskab på tværs af køn og bopæl.

 

Du kan læse mere om Y-Camp ved her

 

Et ambitiøst projekt, hvor der konstant tænkes i udvikling - Kalundborg Kommune bakker op og har lavet platformen "Socialøkonomi i Kalundborg" - se mere her

 

Er du interesseret i at drøfte fritidsjobindsatser og udveksle erfaringer med andre der? Så tag et kig på fritidsjobnetværket - kontakt npe@bl.dk hvis du vil høre mere.​

 

 


 

FRAK bryder negativ social arv

FRAK er en socialøkonomisk virksomhed der arbejder med at bryde unges negative sociale ved at tilbyde arbejdstræning og fritidsjobs.

 

Læs mere om FRAK på altingets i denne artikel

 


 

 

 

 


BL-Analyse: Beskæftigelsesindsatsen i Korskærparken

Korskærparken i Fredericia har igennem en årrække haft udfordringer med en stor andel beboere, som står uden for arbejdsmarkedet, og som har et lavt uddannelsesniveau, og det har gjort området udsat.

 

Siden 2013 er der ifm. en boligsocial helhedsplan arbejdet med boligområdets udvikling med en særlig fokus på at hæve beskæftigelsen blandt beboerne. 

 

Analysen peger på at beskæftigelsen er steget blandt beboerne i Korskærparken efter en aktiv helhedsplan.

 

Er du interesseret i drøftelser relateret til beskæftigelsesindsatser og udveksle erfaringer med andre der? Sså tag et kig på beskæftigelsesnetværket(øst) / beskæftigelsesnetværket(vest) - kontakt npe@bl.dk hvis du vil høre mere.