mandag    tirsdag    onsdag    torsdag    fredag

Mandagens program sætter fokus på samarbejdet mellem boligsociale indsatser og de øvrige faggrupper i boligorganisationen - alt fra økonomisk rådgivning til potentialet i et godt samarbejde med de daglige driftsmedarbejdere.

MATERIALE   PROGRAM

 

 

09:30-10:30

 • Velkommen
  v. modulets værter Niklas Jarnit (AlmenNet) & Nils Thylander (Boligsocialnet).
 • Organisering af samarbejdet
  Boligsocial medarbejder Birgitte Geltzer fortæller, hvordan de i ByLiv Kolding har organiseret  samarbejdet mellem kommunalt ansatte, boligadministrationerne, boligsociale medarbejdere og de lokalt ansatte ejendomsfunktionærer.
 • Eksempler fra hverdagen
  Helhedsplanen Lolland giver et indblik i deres lokale samarbejde mellem den daglige drift og de boligsociale medarbejdere, samt hvilken merværdi det giver for beboerne.

 

Målgruppe: Boligsociale, kommunale, administrations- og driftsmedarbejdere.

 

 

 

11:00-12:00

 • Velkommen 
  v. modulets vært Birgitte Mazanti (CFBU)
 • Boligsocialt arbejde under fysiske omdannelser
  Hvordan arbejder kommuner og boligorganisationer bystrategisk med udsatte boligområder og hvordan kan den boligsociale indsats spille sammen med det bystrategiske arbejde?

  Chefkonsulent Lasse Kjeldsen (CFBU)​ kaster lys over, hvordan den boligsociale indsats bedst muligt kan understøtte det bystrategiske arbejde med de udsatte boligområder.

 • Sociale møder
  Hvordan forbinder man landets udsatte boligområder med de omkringliggende byområder?

  De sociale møder mellem beboerne i de udsatte boligområder og beboere fra resten af lokalområdet er helt afgørende, hvis der skal skabes forbindelser mellem boligområderne og resten af byen - Specialkonsulent Anne Clementsen (CFBU) giver os et indblik i nogle af de vigtigste fund, CFBU har gjort i deres casestudier.  

 

Målgruppe: Boligsociale medarbejdere og projektledere (fysiske og boligsociale).

 

 

 

13:00-14:30

 • Velkommen 
  v. modulets vært Nils Thylander (Boligsocialnet)
 • Social vicevært - Mennesket i midten
  Social vicevært Lars Korsgaard Rasmussen & Rebecca Brændgaard fra Herning fortæller om deres arbejde med projektet "Mennesket i midten", og deres bud på de væsentligste organisatoriske forudsætninger, der skal til for at lykkes. 
 • Økonomisk rådgivning - Økonomirådgivningen
  Oplæg v. Jakob Holmgaard Larsen & Mette Jensen fra Økonomirådgivningen i Slagelse, hvor de fortæller om deres tilgang til økonomisk rådgivning, samt den udvikling, der har været i projektet.

 • Gruppedrøftelse - Overvejelser v. opsøgende arbejde
  Drøftelse af dilemmaer, der kan opstå i det opsøgende arbejde/samarbejde. Hvordan griber man ind på en god måde? Hvornår gør man det? 

 

Målgruppe: Økonomiske rådgivere, sociale viceværter og boligsociale medarbejdere med ansættelse i boligorganisationer eller kommuner.