mandag    tirsdag    onsdag    torsdag    fredag

Mandagens program sætter fokus på samarbejdet mellem boligsociale indsatser og de øvrige faggrupper i boligorganisationen - alt fra økonomisk rådgivning til potentialet i et godt samarbejde med de daglige driftsmedarbejdere.

MATERIALE   PROGRAM

 

 

ALMENNET - INTEGRATION AF FYSISKE OG SOCIALE INDSATSER

AlmenNet har igangsat projektet ”Integration af fysiske og sociale indsatser” som danner rammer for tværfagligt samarbejde mellem de fysiske- og boligsociale indsatser. Se videoen, eller læs mere om projektet på AlmenNets hjemmeside.

 

“Det handler rigtig meget om, at de involverede får forståelse for hinandens arbejdsopgaver og hvordan disse bidrager til det fælles mål.”

Trine Hvidberg Kryger-Jensen, projektleder, Himmerland Boligforening.

-AlmenNet


 

 

 


BOLIGSOCIALT ARBEJDE UNDER OMDANNELSE

Hvordan det boligsociale arbejde kan understøtte bystrategiske omdannelser i udsatte boligområder

 

"Flere kommuner rundt omkring i landet er i løbet af de seneste ti år gået i gang med større, fysiske omdannelsesprocesser af deres udsatte boligområder, som fx Gellerupparken, Aalborg Øst, Vollsmose, Tingbjerg, Mjølnerparken, Taastrupgaard og Urbanplanen. Med parallelsamfundsaftalen, der i 2018 blev indgået mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, sættes der yderligere skub i løsningstiltag, der fokuserer på fysiske omdannelser, blandede ejerformer og en grundlæggende ændring af beboersammensætningen i de udsatte områder."

-CFBU

 

Forfattere: Lasse Kjeldsen, Nana Øland Frederiksen & Rikke Borg Sundstrup

 


 


SOCIALE MØDER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

"Hvordan forbinder man landets udsatte boligområder bedre med de omkringliggende byområder? Det er der i disse år stort fokus på. Ét greb kan være etablering af nye attraktive faciliteter og relevante aktiviteter i de udsatte boligområder, som kan tiltrække brugere fra lokalområdet og resten af byen til boligområderne."

-CFBU


Forfattere:
 Anne Clementsen, Siff Monrad Langkilde, Nana Øland Frederiksen & Rikke Borg Sundstrup

 


 

 

 

MENNESKET I MIDTEN

Rebecca & Lars gav os et indblik i, hvordan de arbejder med forebyggelse af udsættelser i FællesBo, Herning. Mennesket i Midten startede som et SATS-pulje-finansieret projekt, men er i dag en fast integreret del af FællesBo.

De har under corona-hjemsendelse lavet en videovejledning til søgning af boligstøtte

 


 

 

ØKONOMIRÅDGIVNINGEN

Mette & Jakob gav tog os med i maskinrummet i deres arbejde med økonomirådgivning - de har også etableret sig som en fast del i boligorganisationernes drift. Du kan se deres organisering, opmærksomhedspunkter og anbefalinger her

 


 


RAPPORT CFBU - SOCIALE VICEVÆRTER

Interesseret i at vide mere om sociale viceværter?

I CFBU’s rapport fra 2017 kan du læse meget mere om den sociale viceværts arbejde samt de positive gevinster ved at have en social vicevært.

 

Forfattere: Kristine Larsen, Lasse Kjeldsen & Stephanie Bernth Ahrenkiel

 


 


BOLIGSOCIALNET - FAGLIGE NETVÆRK

Kunne du have lyst til at dele dine erfaringer med andre indenfor feltet - tjek vores netværk ud om de kunne være noget for dig:

 

- SOCIALE VICEVÆRTER

- ØKONOMISKE RÅDGIVERE