Netværkstilbud for projektledere

Rammerne for det boligsociale arbejde er under forandring og dermed er jeres opgaver og roller som projektledere også under konstant udvikling. Men hvad betyder det for projektlederrollen? Opstår der nye opgaver for projektlederen? Skal man løse sin opgave på en anden måde?

21.04.2021

Online

Ledige pladser

DKK 0,-

ID:

21-78

Type:

Netværksmøde

Varighed:

9.00-11.30

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

T: 33 76 20 00

E: boligsocialnet@bl.dk

Når du trykker på tilmeld, vil du blive videresendt til BLs membersite, der håndterer Boligsocialnets tilmeldinger. Du kan finde tilmeldingsguiden her

 

Indhold & program:
I boligsocialnet ønsker vi at understøtte jeres indbyrdes videndeling i en tid med forandringer, så derfor vil vi supplere de obligatoriske projektledermøder med et netværkstilbud, hvor I får mulighed for at tale med hinanden om temaer, der tager udgangspunkt i jeres erfaringer, udfordringer og behov.

På første netværksmøde d. 21. april laver boligsocialnet program i samarbejde med Mobilize, men på de efterfølgende møder inviteres I til at bidrage, så vi sikrer, at temaerne rammer jeres behov og ønsker.

Målgruppe:
Netværket er åbent for alle projektledere, der ønsker at mødes med kolleger fra hele landet til sparring og erfaringsudveksling. Udover de tre netværksmøder vi tilbyder, kan der oprettes mindre grupper, der mødes på tværs og mellem netværksmøderne, hvor man samles om temaer, der er mere aktuelle for nogle projektledere end andre.


Praktisk:
Boligsocialnet tilbyder tre netværksmøder af en varighed på hhv 2½ timer og 2 timer. Første netværksmøde er planlagt til 21. april. Deltagelse er gratis og det foregår på Microsoft Teams. I inviteres til at bidrage til planlægningen af møderne, så vi sikrer at temaerne tager udgangspunkt i jeres behov og ønsker.

Boligsocialnet er vært for netværksmøderne, men en facilitator fra Mobilize står for at facilitere drøftelser og bidrager med faglige input både i planlægningen og afholdelsen af netværksmøderne. Mobilize vil deltage de første tre gange, hvor der er et særligt fokus på, at arbejdet er under forandring.

Ønsker du at høre mere om netværksmøderne, kan du kontakte Jane Østgaard Sørensen - jos@bl.dk

Sted

Online - Ved din PC

Teams Online