Masterclass i det Almene DNA

Vær med, når vi sætter fokus på, hvordan boligsociale indsatser kan samtænkes og styrkes i tæt samarbejde med boligorganisationen. Boligorganisationerne er vigtige bidragsydere til implementering og forankring af de boligsociale indsatser fra forskellige niveauer i organisationen – det overordnede strategiske niveau og helt tæt på den daglige drift og administration, hvor ansatte hver dag har tæt kontakt til de beboere, det hele handler om.

01.12.2021

Tilmelding lukket

DKK 0,-

ID:

21-330

Type:

Webinar

Varighed:

13.00-15.00

Tilmeldingsfrist:

29.11.2021

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

T: 33 76 20 00

E: boligsocialnet@bl.dk

Derfor har boligsociale medarbejdere og projektledere flere vigtige samarbejdspartnere i boligorganisationen både blandt beboerdemokrater, ansatte og beboere med andre roller, som på hver deres måde, kan styrke den boligsociale indsats. Her spiller både organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelserne og de ansatte nemlig forskellige og vigtige roller i de boligsociale indsatser. Med denne masterclass sætter vi fokus på, hvordan de forskellige aktører i boligorganisationen kan aktiveres og tænkes sammen med de boligsociale indsatser.


Målgruppe:
Ledere og medarbejdere

Indhold:
  • Oplæg om boligorganisationens opgave og rolle set i relation til boligsociale indsatser
  • Indsigt i den infrastruktur, der er i boligorganisationerne og betydningen af dette for de boligsociale indsatser
  • Input til, hvordan I kan styrke samspillet med boligorganisationens øvrige opgaver
  • Cases fra boligorganisationer – vi går tættere på driften
  • Drøftelse og spørgsmål fra jer

Form:
Vi anbefaler at du tilgår webinaret via TEAMS app, og ikke browser, for at få den bedste oplevelse.

Sted

Online - Ved din PC