Netværkstilbud for projektledere

Rammerne for det boligsociale arbejde er under forandring og dermed er jeres opgaver og roller som projektledere også under konstant udvikling. Men hvad betyder det for projektlederrollen? Opstår der nye opgaver for projektlederen? Skal man løse sin opgave på en anden måde?

22.06.2021

Tilmelding lukket

DKK 0,-

ID:

21-121

Type:

Netværksmøde

Varighed:

9.00-11.00

Tilmeldingsfrist:

17.06.2021

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

T: 33 76 20 00

E: boligsocialnet@bl.dk

Indhold & program:
I boligsocialnet ønsker vi at understøtte jeres indbyrdes videndeling i en tid med forandringer, så derfor supplerer vi de obligatoriske projektledermøder med et netværkstilbud, hvor I får mulighed for at tale med hinanden om temaer, der tager udgangspunkt i jeres erfaringer, udfordringer og behov.

Netværket blev skudt i gang d. 20. april med en lille flok meget engagerede projektledere, der fik mulighed for at tale om aktuelle udfordringer. På næste netværksmøde d. 22. juni tager vi udgangspunkt i nogle af de input, vi fik fra deltagerne på første møde, så der bliver forskellige temaer, ligesom der også bliver mulighed for at tale om det, der eventuelt dukker op på dagen.

Målgruppe:
Netværket er åbent for alle projektledere, der ønsker at mødes med kolleger fra hele landet til sparring og erfaringsudveksling. Udover de tre netværksmøder vi tilbyder, kan der oprettes mindre grupper, der mødes på tværs og mellem netværksmøderne, hvor man samles om temaer, der er mere aktuelle for nogle projektledere end andre.

Praktisk:
Boligsocialnet tilbyder tre netværksmøder af en varighed på hhv 2½ timer og 2 timer. Første netværksmøde blev afholdt d. 20. april og tredje møde holdes i løbet af efteråret. Deltagelse er gratis og det foregår på Microsoft Teams. Møderne tager udgangspunkt i jeres behov, så vi sikrer at temaerne matcher jeres behov og ønsker.

Boligsocialnet er vært for netværksmøderne, men en facilitator fra Mobilize bidrager med faglige input både i planlægningen og afholdelsen af netværksmøderne. Mobilize vil deltage de første tre gange, hvor der er et særligt fokus på, at arbejdet er under forandring.

Hvis du ønsker at høre mere om netværksmødet kan du kontakte Jane Østgaard Sørensen jos@bl.dk

Sted

Online - Ved din PC

Program

09.00 - 09.10

Velkommen og tjek ind

v. boligsocialnet

09.10 - 09.15

Intro til tre motivationsvinkler

v. Niels Henriksen, Mobilize

09.15 - 09.55

Motivationstemaer - Sparring i grupper

09.55 - 10.00

Kort kaffepause

10.00 - 10.10

Intro til selvvalgte temaer

I mødets 2. time tager vi afsæt i sktuelle temaer og udfordringer deltagerne selv peger på, de gerne vil have sparring til.

10.10 - 10.55

Aktuelle, selvvalgte temaer - sparring og dialog i små grupper efter tema

10.55 - 11.00

Tjek ud og tak for i dag