Strategisk Betjening: Følge- og styregrupper

Bliv inspireret til hvordan kan man engagere styre- og følgegrupperne i arbejdet med de boligsociale indsatser?

25.03.2021

Online

Ledige pladser

DKK 500,-

ID:

20-483

Type:

Webinar

Varighed:

09.00-12.00

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

T: 33 76 20 00

E: boligsocialnet@bl.dk

Når du trykker på tilmeld, vil du blive videresendt til BLs membersite, der håndterer Boligsocialnets tilmeldinger. Du kan finde tilmeldingsguiden her

 

Målgruppe:Boligsociale projektledere og koordinatorer, der betjener bestyrelser og Styre-/følgegrupper

Arbejdsområde:Betjening af Boligsociale Indsatser

Indhold & program:Styre- og følgegrupperne er meget centrale for at få realiseret og koordineret arbejdet med de boligsociale indsatser, fordi det er her der skabes de nødvendige koblinger mellem det strategiske niveau og det praktiske niveau. Styre- og følgegrupper dækker over en mangfoldighed af aktører: beboerdemokrater, kommunale medarbejdere og beslutningstagere, beredskabsgrupper, advisory boards, netværksgrupper, koordinationsudvalg etc. Det giver en stor variation i måden, der arbejdes med styre/-og følgegrupper, når vi ser på tværs af de boligsociale helhedsplaner.
På dette webinar vil vi afdække hvilke potentialer og erfaringer, der kan bringes i spil på tværs af de boligsociale helhedsplaner med afsæt i tre spørgsmål:
  • Hvordan binder I styringsstrengen opad til bestyrelserne sammen med styringsstrengen nedad til projektmedarbejderne?
  • Hvordan balancerer I forholdet mellem beslutningskraft i styre- eller følgegrupper og sikrer legitimiteten fra beboerdemokratiet?
  • Hvad er jeres roller og opgaver i engagere og organisere styre- og følgegrupperne?
Niels Henriksen fra Mobilize Strategi Consulting er underviser. Niels har undervist på tidligere moduler i Strategisk betjening og bestyrelsesseminarer og har erfaring som leder i det offentlige. 

Endeligt program følger.

Form:Webinar – Mødelink fremsendes til de tilmeldte.

Sted

Online - Ved din PC

Teams Online

Program

09.00 - 09.10

Velkomst og dagens program

09.10 - 09.35

Hvordan har styre- og følgegrupperne det hos jer?

Hvad vil I gerne forbedre?

09.35 - 09.50

Forstå og brug interessenterne i styringsstrengen

Gør gruppemedlemmernes behov, ligitimitet og autoritet til et aktiv

09.50 - 10.00

Pause

10.00 - 10.30

Hvordan kan opgave og ansvar placeres i en styregruppe?

Case (tema fra helhedsplan), runde 1 med to spørgsmål:

1) Hvordan skal styregruppe løse udfordringen?

2) Hvordan sikres beboerdemokratiets stemme?

10.30 - 10.45

Plenum - tjek ind

Kort runde på hhv. spm. 1 og 2.

10.45 - 10.55

Pause

10.55 - 11.15

Hvad er beslutnings- og handlekraft i styre- og følgegrupper?

Rolle og ansvar som betjener

Med ”rød tråd” fra netværksledelse, roller og beslutninger fra tidligere webinarer

11.15 - 11.40

Hvordan skal opgave og ansvar placeres i en styregruppe?

Case (tema fra helhedsplan), runde 2

med et spørgsmål:

3) Hvad er betjeners opgaver – hvad er jeres råd til jer selv?

11.40 - 11.55

Egen refleksion - medbragte udfordringer

Hvad vil jeg gøre efter i dag?

11.55 - 12.00

Opsamling og afslutning

12.00 -

Tak for i dag