BL Netværk

Et kort online netværksmøde for boligsociale koordinatorer ansat i boligorganisationerne, hvor der vil være oplæg om bl.a. arbejdet i reformkommissionen, udmøntning af socialreserven mv.

08.12.2021

Tilmelding lukket

DKK 0,-

ID:

20-481

Type:

Netværksmøde

Varighed:

10.00-11.30

Tilmeldingsfrist:

07.12.2021

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

T: 33 76 20 00

E: boligsocialnet@bl.dk

Målgruppe:
Boligsociale koordinatorer/ledere/chefer – I har mange navne, men er typisk placeret centralt i boligorganisationen og ikke i helhedsplanen.

Arbejdsområde:
Koordinering, ledelse, ansvar for flere boligsociale indsatser, evt. også indsatser uden finansiering fra Landsbyggefonden.

Indhold & program:
Mødet holdes på Teams og bliver primært oplæg med mulighed for at stille spørgsmål og gå i dialog med oplægsholderne.

Der bliver bl.a. oplæg om arbejdet i reformkommissionen, udmøntning af socialreserven, det aktuelle politiske billede og mon ikke der bliver snak om forebyggelsesområder og opdaterede lister.

Sted

Online - Ved din PC