Netværksmøde: Beskæftigelse

Hvordan kan arbejdet målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere se ud? Vi tager afsæt i inspirationsoplæg fra Urbanplanen på Amager samt Job og Udvikling i Odense Kommune – Klik videre og se hele dagsordenen for netværksmødet.

16.06.2021

Tilmelding lukket

DKK 0,-

ID:

20-471

Type:

Netværksmøde

Varighed:

10.00-12.00

Tilmeldingsfrist:

14.06.2021

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

T: 33 76 20 00

E: boligsocialnet@bl.dk

Målgruppe:
Medarbejdere og ledere

Arbejdsområde:
Boligsociale indsatser, jobkonsulenter, iværksætteri, beskæftigelse, uddannelse og livschancer, virksomhedskonsulenter og lign.

Form:
Microsoft Teams hvor der veksles mellem oplæg, plenumdrøftelse og gruppearbejde.

Det er vigtigt du har kamera og mikrofon ved deltagelse i mødet, da din deltagelse er vigtig for mødet.

Sted

Online - Ved din PC

Program

10.00 - 10.10

Velkommen og dagens program

10.10 - 10.50

Oplæg: Beskæftigelsesindsatser i Urbanplanen

10.50 - 11.00

Pause

11.00 - 11.30

Oplæg: Odense Kommune og beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder

11.30 - 11.50

Gruppedrøftelse

- Har I en lokal indsats målrettet aktivitetsparate?

- Hvordan ser den ud?

- Hvad har I erfaret virker særligt godt?

11.50 - 12.00

Næste møde - tirsdag den 23. november 2021

Hvordan, hvor, hvem og hvad?

12.00 -

Tak for i dag