Strategisk Forum

Vil I have inspirations til bestyrelsesarbejdet og netværke med andre boligsociale bestyrelser fra hele landet? Strategisk Forum er for jer, der vil have den nyeste viden om sociale indsatser i udsatte boligområder, politisk udsyn fra KL og BL samt dele erfaringer med andre bestyrelser. Strategisk Forum er en platform for netværk og videndeling for boligsociale bestyrelser.

04.10.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 500,-

ID:

20-455

Type:

Konference

Varighed:

10.00-15.30

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

T: 33 76 20 00

E: boligsocialnet@bl.dk

Målgruppe:
Bestyrelsesmedlemmer fra boligsociale bestyrelser samt bestyrelsesbetjenere. Bestyrelsesmedlemmer er typisk på højt administrativt niveau i kommuner og boligorganisationer.

Arbejdsområde:
Ansatte i kommuner eller boligorganisationer med top- eller mellemledelse.

Indhold & program:
Strategisk Forum giver ny viden om politisk fokus og tendenser vedr. udvikling af udsatte boligområder. Strategisk Forum er desuden et mødested mellem bestyrelsesmedlemmer i hele landet.

Programmet indeholder aktuel viden og erfaring, som skal inspirere bestyrelsesarbejdet både i forhold til bestyrelsen som organisatorisk platform og i forhold til de sociale indsatser i boligsociale helhedsplaner. I programmet tages højde for, at de boligsociale indsatser spiller sammen med en større strategisk sammenhæng, hvor det ses som ét ud af flere greb til udvikling af udsatte boligområder. Der er snitflader til bystrategiske initiativer og nye velfærdsløsninger. Hele programmet indrammes af et politisk indblik fra hhv. KL og BL.

Indhold og program opdateres løbende.

Form:
Fysisk heldagsmøde som består af en vekslen mellem oplæg og gruppearbejde.
Såfremt der er udfordringer med fremmøde pga. COVID-19, vil der senest 1 måned før afholdelse blive taget stilling til eventuel digitalisering af arrangementet eller delvis digitalisering.

Sted

Hotel Nyborg Strand

Østerøvej 2

5800 Nyborg