Strategisk Forum

Vil I have inspirations til bestyrelsesarbejdet og netværke med andre boligsociale bestyrelser fra hele landet? Strategisk Forum er for jer, der vil have den nyeste viden om sociale indsatser i udsatte boligområder, politisk udsyn fra KL og BL- Danmarks Almene Boliger samt dele erfaringer med andre bestyrelser. Strategisk Forum er en platform for netværk og videndeling for boligsociale bestyrelser.

04.10.2021

Ledige pladser

DKK 0,-

ID:

20-455

Type:

Konference

Varighed:

10.00-12.30

Tilmeldingsfrist:

20.09.2021

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

T: 33 76 20 00

E: boligsocialnet@bl.dk

Målgruppe:
Bestyrelsesmedlemmer fra boligsociale bestyrelser samt bestyrelsesbetjenere. Bestyrelsesmedlemmer er typisk på højt administrativt niveau i kommuner og boligorganisationer.

Arbejdsområde:
Ansatte i kommuner eller boligorganisationer med top- eller mellemledelse.


Form:
Virtuelt arrangement. Link tilsendes senest dagen før arrangementet.

Indhold og program:
Opdateres løbende 

Sted

Online - Ved din PC

Program

10.00 -

Politiske og faglige tendenser

v. Laila Kildesgaard, KL og Bent Madsen, BL - Danmarks Almene Boliger

-

Udvikling og retning

v. Leif Tøiberg, Landsbyggefonden

-

Entydig ledelse under lup - ny rapport

v. Rikke Skovgaard, BUILD

-

Social bæredygtighed i boligområderne - kobling til boligsociale indsatser

v. Lasse Kjeldsen, Ph.D. studerende, BUILD/Center for Boligsocial Udvikling

-

Sociale effektinvesteringer

v. Landsbyggefonden

12.30 -

Tak for i dag