Samarbejdskonference

Samarbejdskonferencen er en årlig konference for projektledere samt koordinatorer i kommuner og boligorganisationer. Konferencen skal understøtte det tværgående samarbejde og styrke det strategiske fokus på de boligsociale indsatser.

Formål

Samarbejdskonferencen er en platform for netværk og videndeling for projektledere samt boligsociale koordinatorer i boligorganisationer og kommuner.

 

Konferencen skal tilvejebringe viden om tendenser og politiske fokus på udvikling af udsatte boligområder samt give viden og inspiration til at tænke de boligsociale indsatser ind i en større strategisk sammenhæng.

 

Konferencen skal understøtte det lokale samarbejde på tværs af organisationer samt indsamle feedback fra praksis til brug i KL, BL og boligsocialnet. Desuden skal konferencen give mulighed for netværksdannelse og videndeling samt formidling af best practice.

 

Deltagerne

Samarbejdskonferencen er for alle projektledere med ansvar for en helhedsplan med boligsocialt indhold, boligsociale koordinatorer, der sidder centralt i boligorganisationen samt boligsociale koordinatorer i kommunerne. Dagsprogrammet på samarbejdskonferencen er obligatorisk for alle projektledere i en boligsocial indsats finansieret af Landsbyggefonden.

 

Pris inkl. overnatning: 1900 kr. for projektledere på LBF-midler. 2400 kr. for andre. 


Tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål kan rettes til Ann Daugbjerg Olsen på boligsocialnet@bl.dk