Bestyrelsesseminar

Nu er det muligt at tilmelde bestyrelser for de boligsociale helhedsplaner til bestyrelsesseminar. 

I samarbejde med konsulenthuset Mobilize Strategy Consulting har vi designet et seminarformat, hvor I både arbejder med de vigtigste strategiske indsatser i jeres lokale helhedsplan og bliver skarpere på, hvordan den tværsektorielle ledelsesindsats kan skabe fælles langsigtede resultater. 

 

Vi anbefaler, at den samlede bestyrelse deltager i seminaret, hvor I kan vælge at afslutte dagen med at holde et ordinært bestyrelsesmøde (fra kl. 16-18) og slutte af med en fælles middag. 

 

Som bestyrelser har I det fælles ansvar for at styre og koordinere de boligsociale indsatser, der ligger inden for helhedsplanerne. Det er en vigtig strategisk opgave, I som bestyrelser har, samt en vanskelig opgave. Det boligsociale område er komplekst og for at lykkes med indsatserne, er I som bestyrelser afhængige af mange forskellige aktører, der skal mobiliseres til at tage ansvar. Det kræver meget af jer som bestyrelser og, ikke mindst, kræver det et tydeligt afsæt i fælles forestillinger om at være en fælles strategisk ledelse.

 

På bestyrelsesseminaret vil vi have udgangspunkt i jeres bestyrelser som entydig fælles strategisk ledelse. Som bestyrelse for helhedsplanerne skal I være fælles strategisk ledelse hele året rundt, ikke bare når I mødes til bestyrelsesmøderne, men især uden for jeres møder, fordi det er her, der konkret arbejdes med de boligsociale indsatser. Som bestyrelse skal jeres fælles ledelse ligge på det strategiske niveau, men samtidig skal den boligsociale indsats’ succes måles på meget konkrete parametre.

 

Den faglige ramme for bestyrelsesseminarerne vil tage udgangspunkt i to forhold: 1) Strategisk ledelse i komplekse miljøer, hvor vi skal mobilisere aktører og ressourcer for at lykkes; 2) Hvilke roller skal løftes i bestyrelsen og, hvordan skabes det gode strategiske grundlag for bestyrelsen (kommissorium og konstituering). Vi vil arbejde meget konkret ud fra følgende faglige principper:

 

  • Bestyrelserne skal hele året være en fælles strategisk ledelse for at lykkes med at understøtte effektfulde boligsociale indsatser ude i boligområderne
  • Fælles strategisk ledelse handler om, at forskellige beslutningsdygtige aktører gør sig afhængige af hinanden og er i stand til at finde fælles løsninger og mobilisere de nødvendige aktører
  • Beslutningsdygtighed kræver gode faciliterede processer, hvor forskellige roller og kompetencer kan komme i spil ift. de fælles strategier
  • Og de forskellige roller og kompetencer skal helst spille sammen, så den fælles strategiske ledelse netop er fælles

 

Det ved vi godt ikke er helt enkelt, og ikke mindst skal vi erkende og respektere, at hver enkelt bestyrelse også har forskellige forudsætninger, hvorfor det ikke er enkelt at opsætte en ”one-size fits all”-model for, hvordan bestyrelserne skal fungere. Derfor vil bestyrelsesseminarerne heller ikke levere en meget teoretisk og abstrakt model for, hvordan bestyrelsesarbejdet skal foregå, derimod vil seminarerne sætte en faglig ramme, hvorigennem hver enkelt bestyrelse kommer til at arbejde med de kritiske opmærksomhedspunkter, som den enkelte bestyrelse finder vigtige og relevante.

 

Konkret vil vi på seminarerne arbejde med følgende spørgsmål:

 

  • Hvad er fælles entydig strategisk ledelse og, hvilke dilemmaer møder vi her?
  • Hvordan kan der arbejdes med gode fælles mål, der både mobiliserer opbakning og er effektive?
  • Hvad er netværksbaseret ledelse og, hvad er det for en opgave, vi som bestyrelse har her?

 

Bestyrelserne vil få viden og inspiration fra de to andre deltagende bestyrelser (formiddag) samt få sat fokus i deres egen bestyrelsen på hvad det det vigtigste de med fordel skal arbejde med fremadrettet derhjemme (eftermiddag). Der bliver en løbende dokumentation på dagen på flip og PP, som alt sammen redigeres og sendes ud til bestyrelserne efter seminaret. 

Det er gratis at deltage, I vil deltage sammen med 2 andre bestyrelser og I kan arbejde med egne problemstillinger og opgaver.

 

Tid og sted:

4. september kl. 10-15.30, KL-huset, København

4. november kl. 10-16, placering afhænger af, hvilke bestyrelser, der deltager

 

Tilmelding:

Kontakt Louise Buch Viftrup, hvis du har interesse i at tilmelde din bestyrelse. lvi@bl.dk / 22959126

 


Tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål kan rettes til Ann Daugbjerg Olsen på boligsocialnet@bl.dk