Betjening og fremdrift i komplekse og dynamiske miljøer

Kurset har fokus på, hvordan projektchefer og andre, der betjener bestyrelser for boligsociale indsatser, kan styrke egen rolle og position, så man bedst muligt kan facilitere bestyrelsernes strategiske arbejde.

Undervejs vil man arbejde med følgende:

  • At få et bredere blik på egen opgave som netværksfacilitatorer
  • At få mobiliseret organisering omkring helhedsplanerne og egen rolle
  • At få et bredere blik for de mange roller, der kan og skal mobiliseres
  • At få en bevidsthed om og værktøjer til at skabe mening og lede opad, nedad og til siden
  • Og grundlæggende at få en bevidsthed om og værktøjer til at facilitere bestyrelsernes strategiske arbejde

 

Den faglige ramme omkring kurset bliver sat gennem litteratur, der forventes læst, og gennem korte oplæg. Der bliver arbejdet med en varieret pædagogisk tilgang, der bygger på en vekselvirkning mellem faglige oplæg fra konsulenter, individuelle refleksioner, grupperefleksioner, peer-to-peer feedback og casearbejde. Deltagerne vil altså både skulle forholde sig kritisk refleksivt (teori) til egen rolle og konkrete arbejde med egen praksis (eksempelvis egne cases/udfordringer) på kurset. Kurset vil komme omkring nedenstående temaer:

  • Hvad karakteriserer komplekse miljøer med mange interessenter og dagsordener?
  • Hvad er modeller og metoder til at arbejde med netværksbaseret ledelse?
  • Hvordan skabes der bæredygtige strategiske governancestrukturer i komplekse og dynamiske miljøer?
  • Hvordan kan forskellighed være udgangspunkt for fælles handling, og hvordan kan uafhængige aktører få skabt afhængige og forpligtende strategiske relationer?

 

Målgruppe:

Projektchefer og andre, der har en betjenerfunktion for bestyrelser for boligsociale indsatser. Samt projektchefer fra Aarhus og København, der betjener styre- og følgegrupper eller bidrager til betjening af disse.

 

Tid og sted:

22. juni kl. 9-12: webinar

18. august kl. 9-12: webinar

21. september kl. 9.30-16.30: Severin, Middelfart

 

Undervisere:

Christian Tangkjær, partner i Mobilize Strategy Consulting

Niels Henriksen, fast tilknyttet senior i Mobilize Strategy Consulting

http://mobilize-nordic.com/

 

Tilmeldingsfrist:

Torsdag d. 11. juni. Tilmeldingen foregår efter "først til mølle" princippet. 

Pris: 3.600, -  pr. deltager

 

Vi glæder os til at et par spændende dage, hvor vi undersøger, diskuterer og bliver klogere på muligheder for en stærk betjening af bestyrelser.

 

 


Tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål kan rettes til Ann Daugbjerg Olsen på boligsocialnet@bl.dk