Netværksmøde i fritidsjobnetværket

Næste møde i fritidsjobnetværket holdes d. 8. oktober 2020 i Ishøj

Fritidsjobnetværket er primært til, for at boligsociale medarbejdere, der i deres dagligdag arbejder med fritidsjobområdet på Sjælland, kan udveksle erfaringer på fritidsjobområdet, styrke deltagernes faglighed på området og skabe udvikling og nytænkning i de forskellige fritidsjobindsatser.  

 

Det næste møde afholdes i Ishøj d. 8. oktober 2020 kl. 9.30 - 15.00. Se programmet nedenfor eller download det her. inkl. adresse.

 

 

09.30

-

10.00

Snack og morgenkaffe

 

10.00

-

10.30

Velkomst
- Opfølgning fra sidst
- Dagens program
- Kort om Vejleåparkens helhedsplan
- Deltagerne møder hinanden – små ”icebreaker”-lege

 

10.30

-

10.45

Det strategiske samarbejde
Hvad kan en strategisk samarbejdsaftale og hvordan arbejdes der med koblingen til praksis?

 

Oplæg v. Louise Buch Viftrup, Boligsocialnet

 

10.45

-

11.10

Gode samarbejdseksempler/aftaler
Korte oplæg fra 3 deltagere om gode samarbejdsaftaler, de har etableret.
- 5 min. pr. oplæg
- Hvilket samarbejde
- Vejen derhen
- Form på aftalen
- Udbytte af samarbejdet

 

11.10

-

11.20

Pause

 

11.20

-

11.50

Samarbejde på tværs
Introduktion til 2 værktøjer til at styrke samarbejdet på tværs:
- ”Kortlægning af samarbejdspotentialer”
- ”Det boligsociale bidrag”

 

Oplæg v. Rikke Mygind Engly, CFBU

 

11.50

-

12.00

Borddrøftelse
Hvem har man strategiske og praktiske samarbejder med?

 

12.00 

-

12.45

Frokost

 

12.45

-

13.45

Sparring i grupper
Opstart af samarbejde og samarbejdsaftaler med udgangspunkt i en af følgende
1. Jobskabelse – Virksomheder
2. Jobskabelse – Kommunalt
3. Rekruttering/fastholdelse (fx UU, ungdomsskole, skole osv.)

 

Man deltager i den gruppe man har angivet ved tilmelding.

 

13.45

-

14.00

Pause

 

14.00

-

14.20

Plenumpræsentation fra grupperne
Kort gennemgang af de vigtigste pointer fra gruppearbejdet.

 

14.20

-

14.30

Næste netværksmøde
Drøftelse af emner til næste netværksmøde.

 

14.30

-

15.00

AP Møller fonden
Fondsrådgiver Kristian Krogh Hansen fortæller om mulighederne v. AP Møller
fonden

 

15.00

 

 

Tak for i dag, kaffe og farvelsnak
Bliv hængende til en snak med hinanden og Kristian om AP Møller fonden. 

Læs mere om netværket på netværkssiden.

Tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål kan rettes til Ann Daugbjerg Olsen på boligsocialnet@bl.dk