Introkursus

Corona er stadig over os og giver fortsat udfordringer ift afholdelse af kurser - således også for afholdelse af Introkurset. I stedet for at aflyse har vi besluttet, at omlægge kurset til et 1-dags online udgave. 

Da middagen og overnatningen er væk og kurset er blevet komprimeret til et 1-dags online kursus, har det også været muligt at skære i prisen, så deltagelse nu koster kr. 500,-

Er du ny på det boligsociale felt, og har du undret dig over, hvordan den almene sektor er bygget op, og hvorfor boligorganisationer fungerer som de gør? Hvordan hænger kommunens opgaver sammen med det boligsociale arbejde? Og hvad er Landsbyggefonden udover en pengetank? 

 

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give deltagerne en større forståelse for det boligsociale arbejde som arbejdsfelt.

 

Det færdige program indeholder følgende overskrifter:

  • Det boligsociale arbejdes udvikling
  • Den almene sektor - økonomi, boligorganisationer, beboerdemokrati m.m.
  • Kommunerne og det boligsociale arbejde - beslutningsprocesser, styringsdialog, myndighedsopgaver m.m.
  • Landsbyggefonden og rammerne for de boligsociale helhedsplaner
  • De vigtigste samarbejdspartnere

 

 

Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere i boligsociale helhedsplaner og medarbejdere i kommuner, der har det boligsociale arbejde som en del af deres opgavefelt og som er nye indenfor feltet.

 

 

Tid og sted

Hvor: Microsoft Teams

Hvornår: 28. oktober kl 9 - 15 (pause kl 12-13)

 

 

Tilmeldingsfrist

Man kan tilmelde sig frem til d. 23. oktober. Link til deltagelse udsendes få dage før afholdelse. 

 

Kursuspris

Pris kr. 500,- pr. deltager. Beløbet bliver opkrævet efter kursusafholdelse.

 


Tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål kan rettes til Ann Daugbjerg Olsen på boligsocialnet@bl.dk