Introkursus

Er du ny på det boligsociale felt, og har du undret dig over, hvordan den almene sektor er bygget op, og hvorfor boligorganisationer fungerer som de gør? Hvordan hænger kommunens opgaver sammen med det boligsociale arbejde? Og hvad er Landsbyggefonden udover en pengetank? Kan du sætte ord på det boligsociale arbejde som fagligt felt, og på de metoder der anvendes?

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give deltagerne en større forståelse for det boligsociale arbejde som arbejdsfelt.

 

 

 

Det færdige program indeholder følgende overskrifter:

  • Det boligsociale arbejdes udvikling
  • Den almene sektor - økonomi, boligorganisationer, beboerdemokrati m.m.
  • Kommunerne og det boligsociale arbejde - beslutningsprocesser, styringsdialog, myndighedsopgaver m.m.
  • Hvad gør det boligsociale arbejde specielt?
  • Landsbyggefonden og rammerne for de boligsociale helhedsplaner
  • Hvad kendetegner lokalsamfundsarbejde? Strategiske og metodiske tilgange
  • De vigtigste samarbejdspartnere
  • De største udfordringer

 

 

Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere i boligsociale helhedsplaner og medarbejdere i kommuner, der har det boligsociale arbejde som en del af deres opgavefelt og som er nye indenfor feltet.

 

Vi anbefaler, at man har været ansat i det boligsociale arbejde i minimum to måneder, inden man tager kurset, da det er vores erfaring, at man så får mest udbytte af kurset.

 

 

 

Tid og sted

Hvor: Severin, Middelfart

Hvornår: d. 28. - 29. oktober 2020.

 

 

 

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er d. 25. september 2020, og tilmeldingen foregår efter "først til mølle" princippet, dvs. de første tilmeldte får pladserne.

 

 

 

Kursuspris

Pris kr. 3600 pr. deltager. Beløbet bliver opkrævet efter kursusafholdelse.

 

 

 

Vi glæder os til at et par spændende dage, hvor vi undersøger, diskuterer og bliver klogere på grundlaget og rammerne for det boligsociale arbejde


Tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål kan rettes til Ann Daugbjerg Olsen på boligsocialnet@bl.dk