Strategiseminar for bestyrelser

Sammen med to andre bestyrelser får I mulighed for at udvikle jeres egen bestyrelses strategiske samarbejde og netværksledelse.

AFLYST! I inviteres til et fælles strategiseminar for bestyrelser for de boligsociale helhedsplaner d. 21. april 2020 på Fyn sammen med to andre bestyrelser. Her vil I få mulighed for at udvikle jeres strategiske samarbejde og netværksledelse på tværs af de mange forskellige aktører samt styrke jeres fælles ledelseskraft som bestyrelse. 

 

I samarbejde med konsulenthuset Mobilize Strategy Consulting har vi designet et seminarformat, hvor I både arbejder med de vigtigste strategiske indsatser i jeres lokale helhedsplan og bliver skarpere på, hvordan den tværsektorielle ledelsesindsats kan skabe fælles langsigtede resultater. 

 

Vi anbefaler, at den samlede bestyrelse deltager i seminaret, hvor I kan vælge at afslutte dagen med at holde et ordinært bestyrelsesmøde (fra kl. 16-18) og slutte af med en fælles middag. 

 

 

Forud for seminaret fremsendes en kort survey til bestyrelsesmedlemmerne i de konkrete bestyrelser, der deltager på seminaret. Survey’en vil have udgangspunkt i den faglige ramme, vi lægger omkring seminaret for derigennem at stille nogle kritiske spørgsmål til bestyrelsernes egne erfaringer med og forventninger til eget bestyrelsesarbejde. Der vil ikke være tale om en decideret evaluering, men i højere grad vil der være tale om at få indkredset væsentlige opmærksomheder som den enkelte bestyrelse har ift. eget bestyrelsesarbejde ind i de konkrete helhedsplaner. Det vil danne udgangspunkt for en stor del af det arbejde, der skal foregå på seminaret.

 

Det aftales forud for seminaret med formanden (initieret af betjenerne), hvilket indsatsområde samt hvilke opmærksomhedspunkter i deres lokale helhedsplan der ønskes at arbejde med på seminaret efter frokost.

 

 

Program

Seminaret vil bestå af følgende elementer:

 • Velkomst og præsentation af dagens program
 • Rammesætning af seminarets faglige udgangspunkt
 • Hvad ligger der i entydig fælles strategisk ledelse?
  • Hvilke dilemmaer oplever vi i vores fælles strategiske ledelse?
  • Hvordan kan vi formulere gode strategiske mål?
  • Netværksbaseret ledelse og vores roller og relationer?
 • Frokost
 • Hver enkelt bestyrelse arbejder med egne kritiske opmærksomhedspunkter med afsæt i egen helhedsplan
 • Fælles opsamling og læring på tværs af bestyrelserne
 • Tak for i dag
 • Eventuelt ordinært bestyrelsesmøde (kl. 16-18)

 

 

Læs om bestyrelsesseminarets formål her.

 

For yderligere information, kontakt Louise Buch Viftrup på lvi@bl.dk eller 22 95 91 26.

 

 

Bemærk, at strategiseminaret er aflyst og at vi arbejder på at finde en ny dato.


Tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål kan rettes til Ann Daugbjerg Olsen på boligsocialnet@bl.dk