Kursus i socialfaglige metoder

Vil du skærpe din faglighed og blive bedre til at synliggøre dit arbejde? Så skal du deltage i dette kursus om socialfaglige metoder, der udbydes af hhv. VIA og Københavns Professionshøjskole i samarbejde med boligsocialnet.

 

Det får du ud af kurset:

  • Deltagerne styrkes i deres forståelse af den professionelle rolle som boligsocial medarbejder eller anden områdebaseret medarbejder
  • Deltagerne styrkes i at arbejde systematisk og udviklingsorienteret i forhold til deres praksis
  • Deltagernes får styrket deres kompetencer til at arbejde metodisk og relationelt
  • Kurset understøtter deltagernes mulighed for at udvikle et fælles sprog på tværs af det boligsociale og i samarbejdet med eksterne aktører
  • Kurset styrker deltagernes kompetencer til at indgå i en koordineret tværfaglig- og tværsektoriel indsats

 

Aktionslæring
Tilgangen i undervisningen er inspireret af aktionslæring. Det betyder, at de studerende løbende arbejder med at omsætte og afprøve nogle af undervisningens perspektiver i egen praksis.

 

Forberedelse
Der vil være en kortere tekst til hver undervisningsgang og deltagerne skal arbejde i egen praksis med en opgave mellem undervisningsgangene.

 

Hvem:
Boligsociale medarbejdere, ledere, gadeplansmedarbejdere, klubmedarbejdere osv. Da det kan styrke læringen, hvis der deltager flere medarbejdere fra samme arbejdsplads, opfordrer vi til, at der deltager mindst to medarbejdere fra hver arbejdsplads.

 

Pris: 4900 inkl. forplejning 

 

Tilmeldingsfrist: 23. august 

 

Hvor og hvornår:

Københavns Professionshøjskole
Kursusdag 1: 25. september 2019
Kursusdag 2: 29. oktober 2019
Kursusdag 3: 20. november 2019

Alle dage kl. 9.30 - 15.30 

 

VIA
Kursusdag 1: 29. januar 2020
Kursusdag 2: 26. februar 2020 
Kursusdag 3: 25. marts 2020

 

Alle dage kl. 9.30 – 15.30

 

Dagsprogrammet findes her


Tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål kan rettes til Ann Daugbjerg Olsen på boligsocialnet@bl.dk