Strategisk Forum

Strategisk Forum er en fælles national platform for debat, vidensdeling og udvikling af gode samarbejder omkring fælles målsætninger for de udsatte by- og boligområder.

Formål

Strategisk Forum skal opbygge den lokale og nationale kapacitet på højt strategisk niveau til at udvikle udsatte boligområder til boligområder i balance med den øvrige by.

 

Strategisk Forum skal skabe platform for netværk og videndeling for boligsociale bestyrelser samt synliggøre potentialerne for bestyrelsesarbejdet og dermed motivere medlemmerne til aktiv deltagelse i de lokale boligsociale bestyrelser. Samtidig skal forummet skabe en direkte forbindelse mellem de boligsociale bestyrelser og BL/KL.

 

Strategisk Forum skal formidle viden om politisk fokus og tendenser vedrørende udvikling af udsatte boligområder. Desuden skal det formidle viden, der skaber inspiration til at tænke de boligsociale indsatser ind i en større strategisk sammenhæng, hvor det ses som ét ud af flere greb til udvikling af udsatte boligområder. Det kan være snitflader til bystrategiske initiativer og nye velfærdsløsninger.

 

 

Deltagerne

Strategisk Forum er for ledelsesrepræsentanter i boligsociale bestyrelser. Bestyrelserne kan sende hele bestyrelsen (eller styregruppe) og eventuelt den ansvarlige for bestyrelsesbetjeningen. Såfremt der endnu ikke er dannet en boligsocial bestyrelse, hvis helhedsplanen er på en ældre pulje, kan helhedsplanen sende tilsvarende repræsentanter fra styregruppen. Repræsentanterne skal være fra højt administrativt niveau.

 

Deltagelse i Strategisk Forum er frivilligt.

 

 

 

Funktion

Strategisk Forum har ingen selvstændig beslutningskompetence, men er et forum for information, videndeling, feedback, læring og netværk for boligsociale bestyrelser.

 

 

Mødevirksomhed

Der afholdes et årligt møde i Strategisk Forum.

 

 

Praktisk

Hvor: Fængslet, Horsens

 

Hvornår: d. 27. maj 2020, kl. 9.30-16.00

 

Pris: 500 kr. pr. deltager. 

 

Tilmeldingsfrist: d. 24. marts 2020

Tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål kan rettes til Ann Daugbjerg Olsen på boligsocialnet@bl.dk