Samarbejdskonferencen

Samarbejdskonferencen er en årlig konference for projektledere samt koordinatorer i kommuner og boligorganisationer. Konferencen skal understøtte det tværgående samarbejde og styrke det strategiske fokus på de boligsociale indsatser.

På  næste Samarbejdskonference skal vi beskæftige os med parallelsamfundslovgivningen, som netop er vedtaget. Hvilke konsekvenser får loven for det boligsociale felt, og hvordan har Høje Taastrup kommune tænkt sig at implementere pakken?

 

Vi skal en tur i Gadehavegaard, en af de såkaldte ´hårde ghettoer´, hvor vi skal se på konkrete indsatser, og så skal vi opdateres på den seneste forskning på området.

Vi slutter af med tre TED talks, hvor vi får et kærligt spark bagi som oplæg til debat.


Deltagerne
Samarbejdskonferencen er for alle projektledere med ansvar for en helhedsplan med boligsocialt indhold, boligsociale koordinatorer, der sidder centralt i boligorganisationen samt boligsociale koordinatorer i kommunerne. Dagsprogrammet på samarbejdskonferencen er obligatorisk for alle projektledere i en boligsocial indsats finansieret af Landsbyggefonden.


Funktion
Samarbejdskonferencen har ingen selvstændig beslutningskompetence, men er et forum for information, videndeling, læring og netværk.


Mødevirksomhed
Der afholdes én årlig samarbejdskonference.

 

Praktisk
Næste samarbejdskonference holdes d. 21. marts i Høje Taastrup kl 9.30 - 18. For projektlederne er det obligatorisk at deltage i dagsprogrammet, da det erstatter et af de årlige obligatoriske projektledermøder.

Der er en deltagerpris på 500,- kr

Tilmeldingsfristen er d. 19. februar.

 

Se programmet her.

Tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål kan rettes til Ann Daugbjerg Olsen på boligsocialnet@bl.dk