Arbejdsmetoder i det boligsociale arbejde

Den 29. november og d. 6. december afholdes kursus i hhv. Aarhus og København om praksisnær læring og individuel brobygning. 

På dette kursus introduceres to af de fire arbejdsmetoder, der er identificeret som led i evalueringen af Landsbyggefondens boligsociale indsatser under 2011-14-midlerne. 

De to metoder er ’praksisnær læring’ og ’individuel brobygning’.

 

Målet med at sætte fokus på arbejdsmetoder i det boligsociale arbejde er at styrke den fælles forståelse af, hvad der kendetegner den faglige praksis i forskellige kontekster.  En bevidsthed om de virksomme elementer i arbejdsmetoderne kan samtidig være en hjælp til løbende at kunne justere og tilpasse aktiviteterne, så deltagerne får det størst mulige udbytte.  

På kursusdagen vil der være korte faglige oplæg, introduktion til konkrete værktøjer samt mulighed for at relatere metoderne til egen praksis. Der vil desuden være mulighed for erfaringsudveksling og inspiration til, hvordan arbejdsmetoderne kan anvendes i praksis.

 

Praksisnær læring: Metoden har fokus på, at en deltagende målgruppe får en anderledes læring ved at tage del i mere praktiske aktiviteter, som er koblet til en virkelighedsnær situation. 

 

Individuel brobygning: Metoden har gennem vejledning og brobygning til andre relevante aktører til formål at hjælpe den enkelte beboer med konkrete udfordringer i deres hverdag og i forhold til at skabe forandring i og progression i deres liv. 

 

Arbejdsmetodekatalog - Praksisnær læring

Arbejdsmetodekatalog - Individuel brobygning

 

Hvornår og hvor: Der er mulighed for at deltage enten i den 29. november i Aarhus, Bydelshuset, Tilst eller den 6. december i København, BL Studiestræde 50.  Begge dage er kl 10-16.

Forventet pris: Gratis

Tilmeldingsfrist 20. november, Aarhus, og 27. november, København. Der er begrænset antal pladser, så det er "først til mølle".


Tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål kan rettes til Ann Daugbjerg Olsen på boligsocialnet@bl.dk