Temadag om tidlig indsats d. 6. og 8. marts

Temadag om samarbejdet mellem kommunale og boligsociale medarbejdere om tidlig indsats.

CFBU og Boligsocialnet inviterer til temadag om samarbejdet mellem boligsociale medarbejdere og kommunale indsatser for små børn, der bor i udsatte boligområder.

Sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder dagligt med forældre om små børn i udsatte boligområder. Flere og flere boligsociale projekter indgår i samarbejder med de professionelle kommunale aktører, blandt andet om aktiviteter som forældrecafeer, familiekurser eller legestuer i boligområderne.

Boligsocialnet og CFBU vil gerne understøtte samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer og temadagene har til formål at inspirere, kvalificere og understøtte at nye samarbejdsrelationer opstår.

 

Information

Dato og tid: Den  6. marts 2018 (Aarhus) og 8. marts 2018 (København), begge dage fra 10.00-15.30

Arr. sted: Lynfabrikken, Vestergade 49, Aarhus C og KL-Huset, Weidekampsgade 10, København S

Arr. leder: Ulla Schärfe, boligsocialnet og Rikke Engly Mygind, CFBU

Pris: 299 kr

Deltagere: Boligsociale medarbejdere, pædagoger, sundhedsplejersker, dagplejere, dagtilbudsledere og pædagogiske konsulenter mv.

Vi anbefaler, at I deltager som en delegation med minimum een boligsocial medarbejder og een kommunal repræsentant. I er dog også velkomne, hvis dette ikke kan lade sig gøre.

 

Tilmeldingsfrist: Der er stadig muligt at tilmelde sig i København

 

Se hele programmet her. 

Tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål kan rettes til Ann Daugbjerg Olsen på boligsocialnet@bl.dk