Strategisk Forum

Strategisk Forum er en fælles national platform for debat, vidensdeling og udvikling af gode samarbejder omkring fælles målsætninger for de udsatte by- og boligområder. I første omgang tager Strategisk Forum form som en konferencedag i Odense den 29. maj 2018. Strategisk Forum skaber bindeled mellem bestyrelserne og KL's og BL's arbejde og er således også et fælles talerør for bestyrelsernes ønsker til os.

Formål

Strategisk Forum skal opbygge den lokale og nationale kapacitet på højt strategisk niveau til at udvikle udsatte boligområder til boligområder i balance med den øvrige by.
Strategisk Forum skal skabe platform for netværk og videndeling for boligsociale bestyrelser samt synliggøre potentialerne for bestyrelsesarbejdet og dermed motivere medlemmerne til aktiv deltagelse i de lokale boligsociale bestyrelser. Samtidig skal forummet skabe en direkte forbindelse mellem de boligsociale bestyrelser og BL/KL.
Strategisk Forum skal formidle viden om politisk fokus og tendenser vedrørende udvikling af udsatte boligområder. Desuden skal det formidle viden, der skaber inspiration til at tænke de boligsociale indsatser ind i en større strategisk sammenhæng, hvor det ses som ét ud af flere greb til udvikling af udsatte boligområder. Det kan være snitflader til bystrategiske initiativer og nye velfærdsløsninger.


Deltagerne
Strategisk Forum er for ledelsesrepræsentanter i boligsociale bestyrelser. Bestyrelserne skal sende ét ledelsesmedlem med baggrund i en boligorganisation og ét ledelsesmedlem med baggrund i kommunen. Såfremt der endnu ikke er dannet en boligsocial bestyrelse, hvis helhedsplanen er på en ældre pulje, kan helhedsplanen sende tilsvarende repræsentanter fra styregruppen. Repræsentanterne skal være fra højt administrativt niveau.
Deltagelse i Strategisk Forum er frivilligt.

 

Funktion
Strategisk Forum har ingen selvstændig beslutningskompetence, men er et forum for information, videndeling, feedback, læring og netværk for boligsociale bestyrelser.


Mødevirksomhed
Der afholdes 1 årligt møde i Strategisk Forum.

 

Praktisk
Første møde i Strategisk Forum holdes d. 29. maj kl 10 - 16 på Radisson BLU i Odense. Der kan komme to repræsentanter fra hver bestyrelse (eller styregruppe) og eventuelt den ansvarlige for bestyrelsesbetjeningen. Deltagelse er gratis. 

 

Tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål kan rettes til Ann Daugbjerg Olsen på boligsocialnet@bl.dk