Netværk inddrager målgruppe – ”En succes vi vil gentage”

Da fædregruppen ved BoTrivsel blev inviteret til fagligt oplæg ved Horsens kommune, var det en oplagt mulighed at invitere netværkets øvrige fædregrupper med. Det viste sig at være en god idé, som har givet inspiration til at inddrage målgruppen mere.

Søren Callsen, der er med i netværket, ’Fædre- og mandeindsatser’, sætter pris på at kunne mødes med andre boligsociale medarbejdere og dele erfaringer med nogen der arbejder inden for samme felt. Normalvis afholdes møderne på skift hos en lokal vært, men grundet COVID-19 har der været behov for at finde en ny måde at mødes.

 

Løsningen kom, da Søren blev inviteret til et fagligt oplæg ved Horsens kommune om minoritetsfædre. Formatet var noget anderledes end normalt, men ikke desto mindre oplagt at tænke fædregrupperne ind i. Det mundede ud i et program, hvor fædrene, sammen med en tovholder fra netværket deltog i arrangementet. En ny måde at mødes i netværket på, men dog givtigt mener Søren:

 

”Jeg synes, der var mange gode ting at tage med derfra. Det kan godt ske, at fædrene undervejs kedede sig lidt, men det gav mulighed for en god debat blandt fædrene efterfølgende. Det gav også god mening for de andre aktører at få fædrenes perspektiver med ind, da mødet netop omhandlede minoritetsfædre.”

 

Yderligere fremhæver Søren at der særligt kan være fordele for det faglige netværk og fædrene at mødes sammen:

 

”Når man inddrager fædrene i netværksmødet, så lærer vi hinanden meget bedre at kende og får nedbrudt fordomme ved at have en dialog, hvor vi tager udgangspunkt i, at fædrene er eksperter i deres eget liv. På den måde kommer løsningerne nedefra, hvor systemet eller institutionen tilpasser sig de udfordringer og det liv fædrene har.”

 

Derudover fremhæver Søren at det i hans egen fædregruppe har været efterspurgt at have dialog med andre fædregrupper fra andre boligområder.

 

God øvelse at inddrage målgruppen

 

For det faglige netværk ”Fædre- og mandeindsatser” var det en succes at inddrage målgruppen i det faglige oplæg. En god oplevelse som Søren mener andre netværk også kan drage nytte af:

 

”Jeg tror sagtens det kan give mening for andre netværk at inddrage beboerne i nogle af møderne. Beboerne kan bidrage med god feedback på, hvordan man helt konkret kan stable indsatserne på benene og så er det generelt nyttigt at få deres input. Ved at inddrage målgruppen kan man også sikre at de rigtige initiativer bliver taget. Hvis man ikke får prøvet sine ideer af på de mennesker man arbejder med, kan man nemt komme til at sætte projekter i gang, som beboerne ikke brænder for.”

 

Søren og netværket ’Fædre- og mandeindsatser’ ser altså potentiale i at inddrage målgruppen. Målgruppen kan føde ind med god information i udviklingen af indsatserne, det øger forståelsen for målgruppen man arbejder med og er efterspurgt af målgruppen selv.