Familieklubben holder sammen hver for sig

Helhedsplanen Øst i Centrum uddeler aktivitetskasser til familier i Aalborg Øst, da Covid-19 gør, at Familieklubbens planlagte aktiviteter ikke kan gennemføres.

 

Familieklubben er en aktivitet under Helhedsplanen Øst i Centrum, som henvender sig til familier med børn i børnehavealderen og deres søskende. I Familieklubben er der fokus på det hyggelige samvær, hvor familier mødes på tværs af boligområder og får opbygget et netværk.

 

Almindeligvis mødes Familieklubben, i et af boligområdernes fælleshuse, hver anden tirsdag, hvor der er en fælles aktivitet på programmet. Det kan være leg på plænen, en tur i skoven eller mad over bål, hvorefter der sluttes af med fælles aftensmad. Cirka 20 familier deltager i Familieklubben, og da det ikke er en lukket klub, er alle nye som gamle familier altid velkomne til at deltage.

 

Men spredningen af Covid-19 satte en brat stopper for Familieklubbens aktiviteter. Familierne var med ét nødsaget til at blive hjemme sammen med deres børn hele dagen, hvilket har været en pludselig og hård omvæltning for mange.

 

Øst i Centrum satte sig for at række ud til de mange familier, og løsningen faldt på aktivitetskasser. Øst i Centrum hører under to boligselskaber, henholdsvis Lejerbo og Alabu Bolig. Begge boligselskaber var helt med på ideen og klar til, at støtte indkøbene af aktivitetskasser, som bl.a. består af malebøger, tuscher og perler.

 

I løbet af ugen er kasserne blevet uddelt hjemme hos hver familie, som satte stor pris på denne gestus. Det blev til mange gode snakke i trappeopgangene og dermed også en god måde at få lidt føling på situationen i den enkelte familie. Hvem havde brug for hjælp til andre ting? Var der ældre søskende, der ikke helt var kommet i gang med hjemmeskolingen? Osv. Alt sammen noget, der har givet medarbejderne noget at arbejde videre med i perioden, hvor fysisk afstand til beboerne er en nødvendighed. 

 

Familieklubben i Aalborg Øst glæder sig til at genoptage de sociale aktiviteter, når det igen er sundhedsmæssigt forsvarligt at mødes. Og så håber de at inspirere andre til at hjælpe familier, som er ekstra udfordrede lige nu på grund af de begrænsede aktiviteter uden for hjemmet.