Ansøgningspulje til styrket økonomi- og gældsrådgivning

Søg om støtte til at udvide jeres økonomi- og gældsrådgivning, så rådgivningen kan komme flere til gavn.

Socialstyrelsen har netop åbnet for, at bl.a. almene boligorganisationer kan ansøge om midler til projekter, som tilbyder gratis økonomi- og gældsrådgivning til socialt udsatte borgere. 

 

Der afsat i alt 49,5 mio. kr. i perioden 2020-2023, og formålet er bl.a. at flere socialt udsatte borgere får adgang til rådgivning af høj kvalitet.

 

Læs mere om puljen og ansøg senest d. 4. maj 2020.