Ansøgningspulje til sommerferiehjælp

Søg om støtte til afvikling af sommerferieophold og opfølgende aktiviteter for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn

Socialstyrelsen har netop åbnet for ansøgningspuljen, som kan søges om støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn. 

Du kan, som almen boligforening, ansøge om midlerne til at arrangere og gennemføre ferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier. Der er, i alt, afsat 9,7 millioner kr. til ansøgningspuljen.

Læs mere om puljen og ansøg senest d. 14. april kl. 12.