Tak for i år

Her hvor julen står for døren og året går på hæld, vil vi fra boligsocialnet gerne benytte lejligheden til at ønske alle boligsociale medarbejdere og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

2020 har stået i Coronaens og omlægningernes tegn. De boligsociale indsatser har spillet en stor og værdifuld rolle under COVID-19 pandemien, og mange har fået øjnene øjnene op for det solide arbejde, der laves i områderne.

I boligsocialnet holdt vi tæt kontakt til jer under nedlukningen og det gav os en stærk platform at tale ud fra. Vi videreformidlede  jeres vigtige viden til myndigheder, KL, BL og andre civilsamfundsaktører. Det var med til at sætte fokus på, at info skulle oversættes til flere sprog, ligesom flere ministerier begyndte at nævne de boligsociale indsatser.

Vi skylder en stor tak til alle jer medarbejdere, der fortalte om jeres oplevelser.

 

Nedlukningen tvang os til at omtænke alle arrangementer, men vi omlagde til digitale møder og lavede nye aktuelle tilbud som I har taget godt imod. Vi tager masser af ny viden og erfaringer med fra denne tid og vil også fremover have digitale tilbud, men vi glæder os til at møde jer "rigtigt" igen. 

 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår!

 

Læs boligsocialnets årsrapport.