Nyt fra boligsocialnet

Vi har lavet nogle ændringer i boligsocialnet.

Louise Buch Viftrup har overtaget den daglige ledelse af boligsocialnet fra Jens Løkke Møller, som fremover sidder i styregruppen for boligsocialnet.

 

Det betyder, at vi internt i boligsocialnet har rokeret rundt på opgaver, så Jane fremover vil varetage flere opgaver, som Louise tidligere sad med.

 

Ulla, som til dagligt sidder i KL, fortsætter med at understøtte kommunernes engagement i de boligsociale indsatser samt sikre forankring af det boligsociale felt i KL.

 

Ann fortsætter som hidtil med at koordinere opgaver omkring arrangementer. 

 

Julie, som er vores studentermedhjælper, har primært fokus på kommunikationsopgaver.

Fra nytår ansætter vi en ny boligsocial konsulent.

 

 

Vi glæder os til at fortsætte vores arbejde med den nye opgavefordeling.