Kender du til inspirerende aktører, indsatser, ideer eller lignende?

Har I nye boligsociale initiativer, som I gerne vil dele med andre?

Vi er i fuld gang med at få samlet det detaljerede program til Boligsocial Årskonference d. 17. og 18. september. Her er vi på jagt efter to ting. Den ene ting er aktører, som kan inspirere de boligsociale indsatser. Den anden er nye boligsociale spirer, som er nystartede boligsociale initiativer. Sidstnævnte behøver ikke at være fuldt afprøvede, men skal kunne bære at blive delt med mange andre til inspiration.

 

Vi skal på dag to fordele os i 3 rum:

  1. Pop up – ideer og koblinger: andre aktører, såsom kommunale indsatser, fonde, civilsamfundsaktører, ideer, indsatser og tilbud, som kan udvikle, samarbejde med eller inspirere det boligsociale arbejde.
  2. Open space – den fælles vidensbank: vi erfaringsudveksler og drøfter udfordringer ud fra fastsatte temaer som kobling mellem fysiske og sociale indsatser, tidlig indsats m.m.
  3. Udviklingsrummet – nye boligsociale spirer: nystartede boligsociale initiativer, som kan inspirere andre, selvom der endnu ikke er lavet store evalueringer

 

Vi vil gerne invitere jer til at byde ind med aktører/indsatser/ideer, som I synes er interessante for boligsociale medarbejdere og som vi kan invitere til pop-up. Det kan være nogle du selv kender, eller nogle du gerne vil lære at kende. Hvis der kommer rigtig mange ideer, kan vi være nødt til at vælge nogle fra.

 

Send gerne jeres tanker til boligsocialnet@bl.dk.