Boligsocial Inspirationspris København

Boligsocial Inspirationspris blev oprettet i 2018, fordi Boligsocial Bestyrelse havde et ønske om at sætte fokus på velfungerende indsatser i byens udsatte boligområder. 

Der uddeles en pris i kategorien for frivillige indsatser og en i kategorien for faglige indsatser. Begge priser uddeles af Boligsocial Bestyrelse København i forbindelse med Boligsocialt Træf hvert andet år. 

 

Vinderen af Den Boligsociale Inspirationspris i den faglige kategori, blev Superkræfter, som er et samarbejde mellem helhedsplanen Partnerskabet Urbanplanen, Dyvekeskolen, Peder Lykke Skolen, BUF Amager og Ældre Sagen. De arbejder på at styrke børns sprog- og læsefærdigheder i indskolingen gennem et korps af frivillige læsevenner, der faciliterer sproglege, læser og træner sprogforståelse på to lokale skoler og giver børnene ekstra voksenkontakt.

 

De øvrige nominerede i kategorien var Opgangsmøder og KLAB, som også hver især har stået for nogle spændende indsatser i de boligsociale områder.

Opgangsmøder er en aktivitet under helhedsplanen, NørreBrobyggerne. Opgangsmøderne bliver afholdt af helhedsplanen sammen med driften og består i korte møder for beboere i samme opgang. Formålet med møderne er at skabe bedre naboskab, øge ejerskab til opgangen/området, udbrede viden om helhedsplanen og driften samt øge deltagerantallet til afdelingsmøder i afdelingerne Lundtoftegade, Lundtoftegården og Titanparken.

 

KLAB er et samarbejde mellem Amagerbro Helhedsplan og Jobcenter København med fokus på at få sårbare kvinder, der står uden for arbejdsmarkedet og med manglende kendskab til det danske samfund, tættere på arbejdsmarkedet. Indsatsen består af et praktikforløb i Syværkstedet, hvor kvinder mødes og laver små produktioner, får oplæg om emner relateret til beskæftigelse samt kommer på virksomhedsbesøg.