Tak for i år

Her hvor julen står for døren og året går på hæld, vil vi fra boligsocialnet gerne benytte lejligheden til at ønske alle boligsociale medarbejdere og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

2019 er et år vi vil huske for et brag af en Årskonference, der flyttede i nye rammer i Aarhus og havde rekordmange deltagere. Vi vil huske det for nye drøftelser om samspillet mellem sociale og fysiske indsatser, og vi vil ikke mindst huske det for året, hvor vi havde fokus på at udbrede fortællingen om ”det boligsociale bidrag”. Fortællingen skal fortsat præciseres og udfoldes, så arbejdet prioriteres, og der skabes positive forandringer for områder og beboere.

 

Vi er glade for, at der også i år er flere, der deltager i boligsocialnets aktiviteter og vil takke jer alle for jeres ideer, engagement og samarbejde.

 

 

 

I 2020 sætter vi fokus på godt samarbejde, stringent styring og spredning af best practice, fordi det er afgørende for, at de boligsociale indsatser lykkes med at skabe varige forandringer. Desuden er forpligtelsen til at sikre entydig ledelse af boligsociale indsatser på højt strategisk niveau stadig i fokus. Vi vil fortsat arbejde for at styrke bestyrelserne som platform for samarbejde, styring og udvikling. Alt dette kan du læse mere om i årsrapporten

 

Vi glæder os især til at byde vores nye boligsociale konsulent, Nils, velkommen i starten af januar. Hold øje med hjemmesiden, hvor han vil blive introduceret efter juleferien.

 

 

 

 

Vi glæder os til at se jer i 2020 til ABCD-kursus d. 8.-9. januar, Samarbejdskonference d. 17.-18. marts og Strategisk Forum d. 27. maj. 

 

 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår

 

Louise, Ulla, Jane, Ann & Julie.