Et samspil mellem bæredygtige dagsordener

Forfatter: Line Bilberg

Urbanplanen i København har øje på både sociale, økonomiske og miljømæssige perspektiver, når de taler om projekternes bæredygtighed. Boligsocial konsulent, Søren Løkke, påpeger, at de oplever særlige succeser med projekter vedrørende miljømæssig og social bæredygtighed.

 

 

Miljøguider giver lokale jobs og bedre sortering

Fra marts til oktober 2019 udrullede Urbanplanen Miljøguider, et projekt, der i høj grad er tænkt ud fra både den miljømæssige og den sociale dagsorden. Her samarbejdede den boligsociale helhedsplan og driftsenheden med beboere og Jobcenteret om at løse lokale miljømæssige udfordringer og på samme tid skabe meningsfulde virksomhedspraktikker for ledige beboere. I øjeblikket evalueres det, om projektet skal fortsætte.

 

Forudgående for projektet blev en del affald sorteret forkert. Derfor brugte Urbanplanen mange medarbejderressourcer på at eftersortere. Tid, der kunne anvendes bedre andre steder i lokalområdet, mener Søren Løkke. Det satte skub i initiativer for at løse miljømæssige udfordringer.

 

Derudover var der et ønske om at skabe jobs for lokale beboere. Projektet har løbende haft 10 beboere i gang. For de deltagende Miljøguider var det et attraktivt alternativ til de ordinære virksomhedspraktikker. Mange beboere har nemlig lyst til at engagere sig og bidrage i lokalområdet – især med at skabe en grønnere bydel.

 

Miljøguiderne deltog som umiddelbare, lokale eksperter på affaldssortering. Derfor kan miljøguiderne inspirere og hjælpe de øvrige beboere med deres sortering. Den lokale forankring af projektet har skabt stort engagement og ejerskab. Håbet er nu, at dette vil føre til en øget motivation for affaldssortering blandt beboerne.

 

 

Lokalt samarbejde

Miljøguider samarbejder med den lokale forening TinkerTank, et værkstedsfællesskab, hvor gamle materialer omdannes til nye ting. TinkerTank har stillet værkstedsfaciliteter til rådighed for Miljøguider. Når miljøguiderne og beboerne sorterer kvalitetstræ fra storskraldsrummene, kan det få nyt liv i TinkerTank og eksempelvis anvendes til plantekasser i områdets byhaver.

 

Selvom Miljøguider i høj grad tager afsæt i de sociale og miljømæssige dagsordner, giver det også økonomiske gevinster. Bedre affaldssortering i lokalområdet betyder nemlig, at området kan spare penge, og dermed øger projektet den økonomiske bæredygtighed på sigt. Derved arbejdes med bæredygtighed på alle tre parametre.

 

At tænke projekterne ud fra bæredygtighedsbegrebets sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter giver Urbanplanen et sprog for at arbejde med sammenhængskraften i lokalområdet. Og det styrker projekterne og samarbejdet omkring dem.