Bæredygtighed i boligsociale initiativer

Forfatter: Line Bilberg

I dag diskuteres bæredygtighed som aldrig før. Emnet er på dagsordenen på tværs af stater, kommuner, organisationer og i den offentlige debat. Med FN’s 17 verdensmål er bæredygtighedens globale dagsorden sat i fokus. Hvor FN’s tidligere udviklingsmål skulle begrænse sult og øge sundhed og uddannelse i udviklingslande, har de nuværende verdensmål fokus på miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed i hele verden. Dermed har de i højere grad fået relevans i en dansk kontekst.

 

 

Bæredygtigt boligsocialt arbejde

Bæredygtighedsbegrebet har også fundet vej ind i det boligsociale arbejde. Det er blandt andet sket med en øget interesse for klima og miljø, og initiativer efterspørges blandt beboere.

 

Med verdensmålene som redskab har boligorganisationer og kommuner ligeledes sat bæredygtigheden på deres dagsorden. BL har taget verdensmålene til sig som en ramme for at udvikle de almene boligorganisationer og derigennem styrke sit bidrag til samfundet. Verdensmålenes vision om at skabe gode livsforhold for mennesker går nemlig igen i BL’s mål.

 

Selvom begrebet bæredygtighed måske er nyt i den boligsociale kontekst, har især den sociale bæredygtighed været omdrejningspunktet for meget boligsocialt arbejde. Eksempelvis når det handler om at give lokale beboere kompetencer til selvstændigt at kunne drive boligsociale projekter på sigt.

 

Boligsociale projekter kan også kombinere forskellige former for bæredygtighed. Uddannelse er et eksempel på et område, der både påvirker den økonomiske og den sociale udvikling positivt. Derfor kan sammentænkning af de tre bæredygtighedsaspekter være særledes relevant i boligsocialt arbejde.

 

 

Inspiration

Der er ingen tvivl om, at bæredygtighedsbegrebet er aktuelt. Men spørgsmålet er, om bæredygtighedsbegrebet giver nye potentialer – for samarbejder, målopfyldelse og engagement blandt beboerne med videre. De kommende uger sætter vi fokus på, hvordan bæredygtighedsbegrebet spiller en rolle i boligsociale initiativer – og hvad det betyder i projekterne, at bæredygtighed sættes på dagsordenen. Mød eksempelvis: