At dele og være en del af noget

Forfatter: Line Bilberg

I Aalborg Øst arbejder Himmerland Boligforening med bæredygtighed på mange felter. Der arbejdes med energirenovering, grøn omstilling og cirkulære samarbejder med erhvervsnetværk i bydelen. I de cirkulære samarbejder er målet at genanvende virksomheders restprodukter, mens der skabes små grønne jobs til lokale beboere. Der er således mange grønne tiltag. Et af tiltagene tager udgangspunkt i den almene boligtanke – nemlig bydelens deleordninger.

 

 

Deleordning med sociale, økonomiske og miljømæssige gevinster

Himmerland Boligforening har stor succes med deleordninger på transportmidler og værktøj. Det har givet beboerne nye muligheder økonomisk, miljømæssigt og socialt. For en familie, der ikke på anden vis ville have råd til en bil, betyder det for eksempel, at de nu har mulighed for at leje en mere miljøvenlig elbil. Det giver også mulighed for at byde ind socialt med at hente områdets børn efter fodbold.

 

I Aalborg Øst kan beboerne låne trailer, græsslåmaskine, hækkeklipper og værktøj hos varmemestrene. Deleordningerne administreres dermed ude i driften tæt på borgerne. Seneste skud på stammen er en el-ladcykel med børnebænk og sikkerhedssele i ladet. For en række kvinder, der er i færd med at lære at cykle på et lokalt cykelkursus, kan adgang til en elcykel give mere tid og frihed i hverdagen.

 

Det giver god mening at dele, mener specialkonsulent i Himmerland Boligforening, Tina Kjær Bach. I almene boligområder kan man udnytte, at man bor tæt og derfor let dele ting. Det er fordelagtigt både økonomisk og miljømæssigt, men det er også med til at danne fællesskab blandt beboerne, når man låner af hinanden eller har fælles ting.

 

 

En del af et fællesskab

Beboerne er glade for at dele og for fællesskabet omkring deleordningerne. Det har ført til flere initiativer. Blandt andet:

  • Facebookgrupper, som beboerne selv styrer. Her kan beboerne give ting væk, de ikke længere bruger eller låne ting af andre. 
  • Der er etableret to byttebørser på beboeres initiativ.
  • Der er stillet et ”Naboskab” op – et skab til ting, man er færdig med at bruge, men som andre kan få glæde af.

Beboerne har således taget initiativ til at udvide deletanken, og boligforeningen og de boligsociale medarbejdere understøtter beboerindsatserne. Et Naboskab skal eksempelvis driftes og vedligeholdes. Hvis det udvikler sig, overvejer man at ansætte fritidsjobbere til at styre, hvornår tingene i Naboskabet skal videre i et andet genbrugssystem.

 

Deleordningerne styrker fællesskabet i boligområdet, mens det også hjælper miljøet og økonomisk udsatte borgere. Hvor man kan måle de økonomiske og miljømæssige gevinster ret præcist i kroner eller CO2-regnskaber, er det svært at vurdere den sociale gevinst i fællesskabet på samme måde. Himmerland Boligforening forsøger at evaluere på dette gennem interviews, og beboerne er ikke i tvivl. Deleordningerne har positive effekter på fællesskabet.

 

 

Fremtidens værdier

Genbrug og deleøkonomi er blevet en trend. Det er ikke blot ordninger for økonomisk udsatte beboere, men et aktivt valg. Det har positive følger i de almene boligområder, mener Tina Kjær Bach. Alle beboere – uanset økonomisk råderum – kan vælge bæredygtighed og genbrug aktivt til, og det gør folk mere ligeværdige. Her handler det om en fælles interesse - om værdier, stolthed og en hensyntagen til naboerne såvel som jordkloden.

 

Et fremtidspanel, som Himmerland Boligforening har nedsat, vurderer, at vi fremover i højere grad vil være tilfredse med blot at have adgang til ting fremfor at eje dem. Hertil er der en tendens til at ”småt er godt”. De nye trends passer godt ind i boligforeningens bæredygtighedsdagsorden. Den almene sektor har mange muligheder for at tage bæredygtige initiativer på både den sociale, økonomiske og miljømæssige front. Og det behøver ikke være svært. Man kan eksempelvis starte med at deles om ting.