Håndtering af klager og konflikter i boligorganisationen

Lær at bruge dialogmøder og konfliktvejledning til at håndtere og nedtrappe konflikter i boligområderne.

Til foråret afholder BL et kursusforløb om at arbejde dialogisk med klager og konflikter i boligorganisationen.

 

Kurset er for boligsociale medarbejdere, beboerrådgivere, boligsociale viceværter, inspektører, ansatte i administrationen, som arbejder med beboerklager samt ejendomsfunktionærer og andre, som assisterer beboerne i deres konfliktløsning.

 

Kursusforløbet består af to moduler (nummer 2 & 3), som skal tages sammen. Du kan læse mere om modulerne og tilmelde dig her.

 

 

Hvis man ønsker at arbejde skriftligt og juridisk med klagesager, kan man også tage modul 1 – men det er ikke et krav at man har deltaget på modul 1 for at kunne tage modul 2&3.