Analyse: Fra udsat område til blandet by

Omfattende renoveringer og boligsociale aktiviteter har gjort fem boligafdelinger i Aalborg Øst attraktive for boligsøgende med arbejde og højere indtægter. Det viser en analyse udarbejdet af BL – Danmarks Almene Boliger.

I analysen er beboernes jobtilknytning og gennemsnitlige indkomst i to af bydelens store boligområder, Kilde- og Sundparken, blevet undersøgt før og efter 2012-helhedsplanen. Planen omfattede renoveringer af alle afdelinger, en række boligsociale tiltag, samt byudviklingsarbejde generelt. Det har resulteret i markante forandringer for Aalborg Øst.

 

Resultaterne viser nemlig bl.a., at beskæftigelsesfrekvensen for nytilflyttere er steget med knap 20 pct.-point i perioden 2011-2017. Desuden er erhvervsindkomsten før skat for nytilflyttere steget med knap 5.000 og 7.600 kr. pr. 15-64-årig pr. måned i hhv. Kilde- og Sundparken siden 2011.

 

Det viser, hvor vigtigt et tæt samarbejde mellem boligforening, erhvervsliv og kommune er for at vende udviklingen i et udsat boligområde og for at skabe en blandet by.

 

Hent og læs hele analysen her.