Gadeplansbaseret arbejde med børn og unge

Arbejder du opsøgende på gadeplan med at forebygge udsathed og kriminalitet blandt børn og unge? Og savner du ny viden, faglig sparring og udvikling af din praksis?

Metropol udbyder et modul i "Teorier og metoder i det forebyggende og gadeplansbaserede arbejde med børn og unge", der kan have interesse for medarbejdere, der arbejder gadeplansbaseret og helhedsorienteret med at forebygge udsathed og kriminalitet blandt børn og unge.

 

Det får du ud af modulet
På modulet arbejder du med at udvikle og styrke din egen praksis i dit daglige arbejde med at forebygge udsathed og kriminalitet blandt børn og unge på gadeplan. Modulet vil styrke dine relationelle kompetencer, arbejdet med mål i det pædagogiske arbejde, organisationsforståelse og dine kompetencer i forhold til at indgå i en koordineret tværfaglig- og tværsektoriel indsats.
På modulet er der endvidere fokus på forældre- samarbejde, arbejdet med unge i risiko for at blive radikaliserede og hvordan jura kan være rammesættende og en medspiller i praksis.
Modulet er udviklet i samarbejde med SPUK - Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter.

 

Det faglige indhold

Temaer på modulet:

  • Gadeplansarbejde og dets rolle i den helhedsorienterede og forebyggende indsats
  • Unge på kanten – hvordan kan vi forstå intentionerne bag de unges adfærd?
  • Metoder og tilgange i socialt og pædagogisk arbejde på gadeplan
  • Forældresamarbejdes muligheder og dilemmaer
  • Juridiske rammer for gadeplansarbejdet – dilemmaer og handlemuligheder
  • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
  • Radikaliseringsprocesser og bandeproblematikker

 

Læs mere og tilmeld dig her.