Regeringens ghettoudspil

En oversigt over regeringens kategoriseringer af områder og deres beboere.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har opstillet 8 kriterier og via statistiske opgørelser og nationale registre afprøvet dem på de cirka 423.000 ikke-vestlige indvandrere, som bor i Danmark. I alt 180.000 familier.

 

Opfylder man to af de otte kriterier, defineres man som parallelsamfund:

 

  1. Bor i alment boligområde, hvor mindst 25 procent har ikke-vestlig baggrund - det gør i alt 142.200 svarende til 34 procent.
  2. Har børn på (1-4 år), der ikke er i dagtilbud - det har i alt 4.000 svarende til 19 procent.
  3. Har børn (0-6 år) i daginstitution, hvor mindst 25 procent har ikke-vestlig baggrund - det har i alt 8.100 svarende til 40 procent.
  4. Har børn og unge i grundskoler, hvor mindst 25 procent har ikke-vestlig baggrund - det har i alt 25.300 svarende til 42 procent.
  5. Børn (12-14 år) sigtet efter straffeloven mv. i løbet af et år - i alt 300 svarende til 2 procent.
  6. Unge (15-29 år), dømt efter straffeloven mv. i løbet af et år - i alt 5.500 svarende til 5 procent.
  7. Unge (16-29 år) som er inaktive i alt 10.700 svarende til 10 procent.
  8. Unge og voksne (22-59 år) som er langvarigt passive 57.200 svarende til 22 procent.

 

Det vil for eksempel sige, at hvis du har et barn på 2 år, som ikke går i vuggestue, og et barn på 5 år, som går i en børnehave med mange indvandrere, så lever du i et parallelsamfund.

 

 

Kategorisering af områder

Følgende er regeringens udspil til kategoriseringer af boligområder. Kategoriseringerne gælder for fysiske sammenhængende almene boligområder med over 1000 beboere.

 

 

Kriterier

Hårde ghettoområder (16 områder)

Ghettoområde (25 områder)

Udsatte boligområder * (57 områder)

Skærpede krav til ægtefællesammenføring ** (40 områder)

 

Antal dømte på over 2,7 %

 

x (2/3)

 

x (2/3)

 

x (2/5)

 

X (2/4)

 

Andel uden for arbejdsmarked eller uddannelse <40 % (18-64 år)

 

x (2/3)

 

x (2/3)

 

x (2/5)

 

X (2/4)

 

Andel af indvandre og efterkommere fra ikke-vestlige lande <50 %

 

x (2/3)

 

x (2/3)

 

x (2/5)

 

 

Andel af indvandre og efterkommere fra ikke vestlige lande <60%

 

x (1/1)

 

x (1/1)

 

 

 

Andel der alene har grundskoleuddannelse <60% (30-59 år)

 

 

 

x (2/5)

 

X (2/4)

 

Gennemsnitlig bruttoindkomst (eks. Uddannelsessøgende) udgør mindre end 55 % af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen (15-64 år)

 

 

 

x (2/5)

 

X (2/4)

 

På ghettolisten de sidste 4 år

 

x

 

 

 

 

Note: Parenteser angiver at et område fx skal opfylde mindst 2 ud af 3 kriterier (2/3) for at blive kategoriseret eller eet kriterie (1/1) for at blive kategoriseret som det samme. Kriterier for ægtefællesammenføring er angivet med udgangspunkt i aftaleteksten, Udlændinge- og integrationsministeriet.

 

*Omfatter boligområder på ghettolisten, samt yderligere 30 almene boligområder, der opfylder 2 ud af 5 kriterier. Disse områder har mulighed for at ansøge puljen i Landsbyggefonden til støtte af infrastrukturforandringer (Økonomi- og Indenrigsministeriet).

 

** Kriterier fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren og det offentliggøres een gang årligt hvilke boligområder, der omfattes af den nye boligkravliste for ægtefællesammenføring (Udlændinge- og integrationsministeriet). 

 

 

Tiltag og deres gyldighed i kategoriserede områder

 

Tiltag

Hårde ghettoområder

Ghettoområder

Udsatte boligområder

 

Stop for kommunal anvisning til udsatte boligområder for ydelsesmodtagere

 

x

 

x

 

x

 

Obligatorisk fleksibel udlejning

 

x

 

x

 

x

 

Lavere ydelse for tilflyttere til ghettoområder

 

x

 

 

 

Stop for tilflytning af modtagere af integrationsydelse

 

x

 

 

 

 

Boligområder fordelt på kategoriseringer af boligområder

 

Områder

Kommuner

 

Udsatte

bolig-

områder

Ghetto-

områder

Hårde

ghetto-

områder

Skærpede krav til ægtefælle-

sammenføring

Lundtoftegade

København

X

 

 

 

Aldersrogade

København

X

X

 

 

Mjølnerparken

København

X

X

X

X

Sjælør Boulevard

København

X

 

 

 

Akacieparken

København

X

 

 

 

Gadelandet/Husumgård

København

X

X

 

 

Tingbjerg/Utterslevhuse

København

X

X

X

X

Bispeparken

København

X

X

 

X

Stærevej mv

København

X

 

 

X

Degnegården mv

København

X

 

 

 

Hørgården

København

X

 

 

 

Brøndby Strand

Brøndby

X

 

 

 

Værebroparken

Gladsaxe

X

 

 

 

Hedemarken

Albertslund

X

 

 

 

Tåstrupgård

Høje Taastrup

X

X

X

X

Charlotteager

Høje Taastrup

X

 

 

 

Gadehavegård

Høje Taastrup

X

X

X

X

Vejleåparken

Ishøj

X

 

 

 

Nivåhøj

Fredensborg

X

 

 

 

Karlemoseparken

Køge

X

 

 

 

Rønnebærparken/Æblehaven

Roskide

X

 

 

X

Agervang

Holbæk

X

X

X

X

Ringparken

Slagelse

X

X

X

X

Motalavej

Slagelse

X

X

X

X

Lindholm

Guldborgsund

X

X

 

X

Solbakken mv

Odense

X

X

 

X

Ejerslykke

Odense

X

 

 

 

Korsløkkeparken Øst

Odense

X

X

 

 

Vollsmose

Odense

X

X

X

X

Byparken/Skovparken

Svendborg

X

 

 

X

Nørager/Søstjernevej mv

Sønderborg

X

X

 

X

Præstebakken/Syrenparken

Esbjerg

X

 

 

X

Stengårdsvej

Esbjerg

X

X

X

X

Hedelundgårdparken

Esbjerg

X

 

 

X

Høje Kolstrup

Aabenraa

X

 

 

X

Korskærparken

Fredericia

X

X

X

X

Søndermarksvej mv

Fredericia

X

 

 

X

Sønderbro

Horsens

X

 

 

X

Sundparken

Horsens

X

X

X

X

Munkebo

Kolding

X

X

X

X

Skovvejen/Skovparken

Kolding

X

X

X

X

Finlandsparken

Vejle

X

X

X

X

Løget By

Vejle

X

 

 

X

Holtbjerg

Herning

X

 

 

X

Trekanten

Holstebro

X

 

 

X

Glarbjergvej-området

Randers

X

 

 

X

Gammel Jennumparken

Randers

X

 

 

X

Resedavej/Nørrevang II

Silkeborg

X

 

 

X

Højvangen

Skanderborg

X

 

 

X

Bispehaven

Aarhus

X

X

X

X

Skovgårdsparken

Aarhus

X

X

 

X

Gellerupparken/Toveshøj

Aarhus

X

X

X

X

Langkærparken

Aarhus

X

X

 

 

Havrevej

Thisted

X

 

 

X

Ellekonebakken

Viborg

X

 

 

X

Løvvangen

Aalborg

 

 

X

Sebbersundvej mv

Aalborg

 

 

X

 

Note: Oversigten over udsatte boligområder, ghettoområder og hårde ghettoområder bygger på Regeringen.dk, mens oversigten over områder med skærpede krav til ægtefællesammenføring bygger på Ingvorsen, 2018, DR.